SecurityWorldMarket

2020-12-18

Tempest Security tecknar samarbetsavtal med Basalt

Tempest Security har tecknat ett samarbetsavtal med Basalt. Samarbetet systar till att företagen stillsammans ska erbjuda så väl sina befintliga som nya gemensamma kunder en helhet inom säkerhetsområdet.


Basalt är ett svenskägt företag som är experter på verksamhetsskydd. Detta omfattar bland annat IT-säkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap och totalförsvarsfrågor.

Tempest Security och Basalt menar att kunskap och erfarenheter kan nyttjas nyttjas mer effektivt via fördjupad samverkan inom cybersäkerhet, fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och personsäkerhet.  Därför har Tempest Security och Basalt intensifierat och konkretiserat sin samverkan kring frågor runt dessa erbjudanden.

– Fysisk säkerhet och cybersäkerhet kommer allt närmre varandra. Med regler som nya säkerhetsskyddlagen, NIS-dirketivet och ISO2700x standarder ser vi att de områden där Tempest och Basalt erbjuder tjänster allt oftare kompletterar varandra. Det känns bra att nu kunna erbjuda dessa typer av tjänster till båda företagens befintliga och nya kunder säger Andrew Spry VD i Tempest Security

– Vi är oerhört glada över det här avtalet som tillsammans positionerar oss som en komplett leverantör av säkerhet till kritisk infrastruktur och samhällsviktig verksamhet. Alla med samhällsviktig information måste aktivt arbeta med säkerhet på bred front för att uppfylla nya krav. Vi ser fram emot att samarbeta med Tempest för att hitta skräddarsydda lösningar och på så sätt stärka våra kunders säkerhet och resiliens säger Nicklas Haglund VD på Basalt

Avtalet är ett ramavtal och har inget estimerat värde.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan