SecurityWorldMarket

2023-06-01

Tempest – ny leverantör av bevakningstjänster till Solna Centrum

Från och med den 1 juni 2023 tar Tempest Security AB (publ.) genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB över som leverantör av bevakningstjänster till Solna Centrum. Avtalet löper initialt med två år och båda parter ser detta som en start på ett hållbart och givande samarbete.

Solna Centrum ägs och förvaltas av Alecta Fastigheter sedan den 1 februari 2022. Alecta Fastigheter har flera handelsplatser i sitt bestånd, fastighetsbolagets totala bestånd uppnår ett värde på 54,5 miljarder. Alecta Fastigheter ser stor potential i platsen och Solna Centrum som är hjärtat mitt i Solna som är en av Sveriges snabbast växande kommuner.

– Solna Centrum - Alecta Fastigheter är en ny kund och ett nytt avtal för Tempest Security Sverige och vi ser det som ännu ett bevis på vår våra mycket goda referenser, vår innovationsförmåga och vår lyhördhet att förstå olika kunders behov. Vi ser fram emot att starta det nya uppdraget och samarbetet med Solna Centrum, avslutar Janne Rastas, försäljningschef Tempest Security Sverige AB.

Solna Centrum är idag ett välbesökt och omtyckt centrum med ett brett utbud av butiker, restauranger, vård, gym och service. Alecta Fastigheter ser stor potential i platsen och Solna Centrum som är hjärtat mitt i Solna som är en av Sveriges snabbast växande kommuner.

– Tempest erfarenhet av att leverera bevakningstjänster till service- och säkerhetsintensiva miljöer samt liknanden centrumverksamheter kommer vara en viktig del i Solna Centrums löpande verksamhet och utveckling, säger Tomo Durovic, Teknik och säkerhetsansvarig Solna Centrum på Alecta Fastigheter.Leverantörer
Till toppen av sidan