SecurityWorldMarket

2018-03-13

TC Connect förvärvar Mysec Sweden

Ole Oftedal, koncernchef och VD i TC Connect och Toste Hedlund, VD för Mysec.

First North-noterade TC Connect har tecknat ett principavtal om att förvärva Mysec Sweden AB, affären kommer att slutföras under april efter sedvanlig due diligence. Mysec blir det fjärde dotterbolaget inom koncernen TC Connect.


Förvärvskostnaden uppgår till maximalt 35 miljoner kronor, varav 10 miljoner betalas i aktier och ytterligare 10 miljoner är villkorat mot att resultatet för 2018 är i nivå med historisk lönsamhet. Resterande i likvida medel betalas vid tillträde. 

Lönsamt gazellföretag
Mysec utvecklar, installerar, driftar och underhåller avancerade säkerhetssystem till företag och den offentliga sektorn. Med Mysec Larmportal, har företaget en egenutvecklad molnbaserad produkt/tjänst för hantering och av larm och larmhändelser.

Mysec innehar ett certifierat kvalitet- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och 14001. Företaget är också certifierat av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering SBSC,  som anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061. Mysec har också  innehaft AAA-kreditrating under många år och utsågs till DI Gasell 2017. 

Med en stark position i Stockholmsregionen har Mysec byggt l kundrelationer med bland annat Arla, SISAB, ICA, Botkyrka kommun, Stockholms Stad, SATS, och en större svensk klädkedja.

Mysec har brutet räkenskapsår, och omsättningen från maj 2017 till februari 2018 uppgick till ca 29 miljoner kronor, Rörelseresultat under denna period uppgick till drygt 15 procent.

Mysec Larmportal – en tillväxtfaktor
I den överenskommelse som gjorts med TC Connect kommer Mysecs tre ägare och entreprenörer – Toste Hedlund, Kurt Jonsson och Peo Wallgren – att fortsätta i sina funktioner i bolaget.

– Mysec fyller alla våra krav på förvärv, en stark entreprenöriell ledning, långvariga kundrelationer, hög tekniknivå, stabil tillväxt och hög lönsamhet. Ledningen får dessutom en större del av köpeskillingen i aktier vilket blir ett viktigt incitament, säger Ole Oftedal, koncernchef och VD i TC Connect.

– Min övertygelse är att Mysec Larmportal kommer att öppna ytterligare vägar till lönsam tillväxt och att Mysec blir en viktig del i utvecklingen av den säkerhetsinriktade företagsgruppen TC Connect. 

Ledningen blir kvar
Toste Hedlund, VD och delägare i Mysec, är också nöjd med överenskommelsen.

–  Vi ser också stora möjligheter för oss med TC Connect genom att komma in i ett större sammanhang, att få vidareutveckla våra produkter, att ta oss an ännu större projekt och nya geografiska områden. Det blir en spännande resa för oss alla i Mysec, många av våra duktiga medarbetare har varit med från starten. Vidare är det viktigt för oss att vi också blivit aktieägare i TC Connect vilket är en stark drivkraft för att ta Mysec till nästa nivå!,  säger han.

Nytt bolag med gamla anor
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect bildades den 31 mars 2017 och har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik.

Förvärv 2017
Under 2017 förvärvade TC Connect AW Technic som har utvecklats mycket väl inom koncerngruppen med leverans av ett antal stora projekt i Europa till multinationella företag och har samtidigt skapat en helt ny bas för fortsatt utveckling. Tillväxten är mer än 100 procent och framtiden ser lovande ut. Två viktiga affärer som tecknades under slutet av 2017 var övervaknings- och inpasseringssystem till Spotify och Keppel Data Centers i Tyskland.

För perioden april till december 2017  redovisar TC Connect en omsättning på drygt 116,3  miljoner kronor och ett rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2,9 miljoner kronor. Resultat efter skatt landade på minus 874 000 kronor.


Leverantörer
Till toppen av sidan