SecurityWorldMarket

2019-01-04

Tagmasters VD och CFO ökar sitt aktieinnehav

Tagmaster, tillverkare av avancerade sensorsystem för trafik och järnvägslösningar, meddelar idag att stora delar av Tagmasters optionsprogram av serie 2015/2018 har utnyttjats för teckning av nya aktier.

Optionsinnehavaren har haft rätt att för varje teckningsoption teckna 1,08 ny aktie av serie B i Tagmaster. Teckningskursen motsvarar 140 procent av snittkursen för mättiden då programmet togs fram, vilket efter omräkning enligt optionsvillkoren ger en teckningskurs om 1,13 kronor per ny aktie.

Tagmasters VD, Jonas Svensson, har utnyttjat samtliga innehavda teckningsoptioner för teckning av 2 159 292 nya aktier och äger därmed totalt 5 459 292 aktier i Bolaget. Tagmasters CFO utnyttjade även alla sina teckningsoptioner, 324 000st, för teckning av nya aktier.


Leverantörer
Till toppen av sidan