SecurityWorldMarket

2021-07-19

Tagmaster lyfter – rekordomsättning och förbättrat resultat

Tagmaster har under det andra kvartalet märkt av en successiv öppning skett på sina europeiska huvudmarknader. Det har resulterat i att företaget kan redovisa den högsta omsättningen hittills för ett enskilt kvartal med ett förbättrat Ebitda-resultat.


Nettoomsättningen ökade med 29,2% till 88,9 miljoner kronor (68,8). Justerad EBITDA ökade med 68,9% och landade på 10,7 miljoner kronor (6,3), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,0% (9,2).

Rörelseresultatet uppgick till 4,8 miljoner kronor (-12,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,3% (-18,2). Periodens resultat blev 4,0 miljoner kronor (-12,4).. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 miljoner kronor (5,5).

Första halvåret

För första halvåret noteras en nettoomsättningsökning på 10,6 % till 163,3 miljoner kronor (147,7). Justerad Ebitda ökande under första halvåret med 55,3% till 20,5 miljoner kronor (13,2), vilket motsvarar en justerad Ebitda-marginal på 12,6% (8,9). Rörelseresultatet uppgick till 9,6 miljoner kronor (-16,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,8% (-11,1). Periodens resultat landade på 8,4 miljoner kronor (-21,1). Kassaflöde från den löpande verksamheten moterades till 17,8 miljoner kronor (8,0)

Fokus smarta städer

Jonas Svensson, vd för Tagmaster, framhåller att företaget under det andra kvartalet fortsatt att öka satsningen på datalösningar för Smarta Städer baserat på avancerad sensorteknologi.

– Via förvärvet av Citilog i april har vi adderat ytterligare kompetens inom AI och Deep learning. Våra lösningar bidrar till den nödvändiga omställningen till ett effektivare och hållbarare transportsystem, vilket ger oss en mycket intressant position då de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA i stora stycken inriktas på gröna investeringar och satsningar på infrastruktur, säger han.

Jonas Svensson menar vidare att Tagmaster med proaktiva och kontinuerliga åtgärder för en bibehållen robust leveranskedja kunnat hantera den globala bristen på halvledare utan alltför stora störningar på kundleveranserna.

– Vi förväntar oss, accelererande, fortsatta utmaningar under de kommande kvartalen och vi kommer därför att proaktivt genomföra åtgärder för att begränsa påverkan, kommenterar han.

Hållbara transportsystem

Jonas Svensson framhåller vidare att Tagmaster fortsätter att investera i teknikledarskap inom intelligenta transportsystem (ITS) för att ytterligare öka sin konkurrenskraft.

– Fokus riktas alltmer mot lösningar som kan medverka till ett hållbarare transportsystem där analys, AI och Deep learning spelar en allt viktigare roll och som därmed tar oss upp i värdekedjan, säger han och nämner förvärvet av Citilog som ett exempel på denna logik.

Förvärvade intelligenta lösningar

Citilog, som förvärvades under andra kvartalet, var först i världen med att introducera ett videobaserat system för automatisk detektion av trafikincidenter.Det skedde redan 1997. Under 2019 introducerade Citilog den första analyshanteringsmodulen för incidenthantering baserad på Deep learning-teknik. Citilog har idag en bred portfölj av avancerade algoritmer, baserade på AI-teknik, som kan användas som edgelösningar eller molnbaserade lösningar. Citilog fokuserar på tre applikationsområden – incidenthantering, trafikeffektivitet och trafikstatistik och har mer än 45 000 kameror och sensorer installerade i över 60 länder i hela världen.

Rekordomsättning

Koncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till rekordhöga 88,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 29,2 procent jämfört med samma period förra året, varav den organiska tillväxten stod förr 8,2 procent.

– Vår Traffic Solutions-affär uppgick till 69,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 19,5 procent jämfört med motsvarande period 2020. Utöver den organiska tillväxten förklaras övrig ökning av förvärvet av Citilog vilket slutfördes per den sista april. Under kvartalet stod Traffic Solutions för 78 procent av försäljningen medan Rail Solutions stod för 22 procent.

Jonas Svensson är övertygad om att TagMaster idag är väl positionerat på en marknad med långsiktigt bra förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet.

– Att vi arbetar med att förbättra och effektivisera trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss en mycket bra position inför de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA och som i stora stycken inriktas på gröna investeringar och satsningar på infrastruktur. Våra satsningar på tillväxt via innovation, kommersiellt fokus och förvärv gör att vi har en mycket positiv syn på bolagets utveckling för de kommande åren, kommenterar han avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan