SecurityWorldMarket

2021-06-09

Tagmaster i EU-finansierat projekt för framtidens transportsystem

Tagmaster, en ledande tillverkare och leverantör av datalösningar och avancerade sensorsystem för smarta städer inom Traffic och Rail, är i samarbete med sitt amerikanska dotterbolag Sensys Networks den enda svenska aktören i det EU-finansierade Frontier-projektet.

Frontier ska ge Europas medborgare förarlösa bilar, nydanande trafikledningssystem och minskade utsläpp från transporter. Totalt är 19 högprofilerade aktörer inom området engagerade i projektet som har fått 5 miljoner Euro i stöd från EU och som pågår till 2024. Projektet ska leda den nödvändiga omställningen av dagens transportsystem.

En ny vision för transport växer fram i Europa. Ett större urval av transportalternativ, självkörande bilar, delade bilresor, mer miljövänliga fordon, kombinerade transportalternativ (multimodalitet) och en mycket mer integrerad transportmodell ska totalt sett göra kontinenten till en världsledande aktör inom området.

– I en värld där befolkningen växer och ökade transporter kan påverka klimatförändringarna negativt kommer trafikhantering att spela en mycket viktig roll för att övervinna transportrelaterade risker och utmaningar”, säger Jonas Svensson, vd, Tagmaster.

Mot denna bakgrund samlar det EU-finansierade Frontier-projektet 19 högt profilerade partners från Belgien, Cypern, Grekland, Luxemburg, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien varav TagMaster i samarbete med dotterbolaget Sensys Networks är en. Syftet med projektet är att möjliggöra en sömlös övergång till en ny era för transporthantering i Europa.

Konstellation är ett tvärvetenskapligt team bestående av akademiker, trafik- och transportoperatörer, lokala myndigheter, trafikledningsföretag, intelligenta transportsystem och autonoma fordonslösningar. Mer specifikt inkluderar teamet partners från flera universitet och forskningsinstitut, samt företag, organisationer och myndigheter inom transport, infrastruktur och informationsteknik.

– Här kommer vi in som världsledande utvecklare och leverantör av intelligenta transportsystem såväl inom vägtransporter som spårbunden trafik. Det är oerhört hedrande för oss och samtidigt en stor chans att vara med och bidra till den nödvändiga omställningen av dagens transportsystem, säger Jonas Svensson.

När alla dessa olika aktörer tillsammans har utvecklat morgondagens transportlösning ska den testas i tre pilotprojekt i Antwerpen (Belgien), Aten (Grekland) och Oxfordshire (Storbritannien). Pilotprojekten ska säkerställa Frontiers nyutvecklade system, gränssnitt och artificiella intelligensmodeller för att minska trafiken, skapa säkrare körmiljöer och i slutändan sätta smartare fordon på vägarna.

Frontier-projektet finansieras av det europeiska klimat-, infrastruktur- och miljöförvaltningsorganet (Cinea), som är ett nytt finansieringsorgan som lanserades tidigare i år för att främja den europeiska gröna affären.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan