SecurityWorldMarket

2020-03-26

Tagmaster hanterar coronaeffekter med besparingsprogram

Tagmaster, svensk tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för smarta städer inom Traffic och Rail, lanserar ett besparingsprogram vid sina verksamheter i Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA. Detta för att parera de utbuds- och efterfrågeförändringar som den globala Coronapandemin medför. Programmet omfattar korttidspermitteringar, korttidsvecka, förändrade inköpsrutiner samt allmänna kostnadsbesparingar.

Som en konsekvens av det globala covid-19-utbrottet och att allt fler länder stänger ner förväntas negativa effekter på världsekonomin och för de länder där Tagmaster verkar. Så när Tagmaster nu beslutat att lansera ett besparingsprogram så är det för att proaktivt hantera ett förväntat sämre affärsklimat under kommande kvartal.

– Först fick vi problem med att hålla uppe produktionen av sensorer på full fart på grund av bristen på insatsvaror från Kina. De senaste två veckorna har vi även börjat känna av en minskad efterfrågan kopplat till att våra marknader stänger ner. Därför har vi beslutat att genomföra ett antal besparingsåtgärder för att parera denna förändring i såväl Europa som USA, säger Jonas Svensson, VD, Tagmaster.

Under de kommande kvartalen kommer flera Tagmasteranställda i Sverige, England, Frankrike och USA att omfattas av initiativ kopplade till arbetstidsförkortning. Korttidspermitteringar har redan påbörjats i Frankrike och Sverige, medan korttidsvecka införs vid verksamheten i USA från och med april. I England följer Tagmaster utvecklingen vad gäller hjälppaket som den brittiska staten presenterar och beräknar att lansera besparingsinitiativ i den engelska verksamheten under nästkommande vecka.

Tagmasterbolagen i de olika länderna ansöker dessutom om anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Vid samtliga verksamheter förändras även inköpsrutinerna och prognosverksamhet för att undvika att för stora lager av insatsvaror skapas.

– Just nu prioriterar vi att serva våra kunder, att bibehålla våra medarbetare och att minska våra kostnader. Vi följer fortlöpande affärsläget och planerar kontinuerligt för förändrade scenarier, säger Jonas Svensson.


Leverantörer
Till toppen av sidan