SecurityWorldMarket

2020-12-23

Storägare ökar sitt aktieinnehav i Tagmaster

Ribbskottet, ett bolag som investerar selektivt i framtidsbolag, och som under flera år haft en ägarposition i Tagmaster, har förvärvat ytterligare aktier så att innehavet nu uppgår till 27 miljoner aktier motsvarande knappt 7,4 procent av bolaget. 

I ett pressmeddelande från Tagmaster meddelas att Ribbskottet motiverar sitt utökade aktieinnehav med att hävda att Tagmaster "verkar inom en mycket spännande framtidsnisch med inriktning mot bland annat smarta trafiklösningar som ligger helt rätt i tiden". Vidare citeras Ribbskottet med följande uttalande: "Vi förväntar oss dels att ITS (Intelligenta Transport System) branschen kommer växa, dels att Tagmaster kommer att spela en aktiv roll i den konsolidering som vi förväntar oss då den idag är relativt fragmenterad. Vi tror att de kommande 3-5 åren kan komma att bli mycket spännande för Tagmaster".

Det är fler ägare än Ribbskottet som utökat sitt aktieinnehav. P-A Bendt AB, aktieägare sedan några år, har förvärvat 7,5 miljoner aktier och äger efter detta 9 miljoner aktier. Familjen Hamilton/Lewenhaupt, aktieägare sedan många år, har förvärvat 1,5 miljoner aktier och äger efter detta närmare 31,7 miljoner aktier. I ett pressmeddelande från Tagmaster citeras de båda aktieägarna med ett gemensamt uttalande.

"Vi är långsiktiga ägare med stort förtroende för bolagets ledning och dess personal. Vi har också stor tilltro till bolagets produkter och teknik som ligger helt rätt i tiden med stor framtida potential".

I förra veckan rapporterade Securityworldmarket.com att Tagmaster:s tredje största ägare, Tomas Brunberg, valt att utöka sitt innehav med ytterligare 4,5 miljoner aktier och att hans totala ägande numera uppgår till 36.886.329 aktier motsvarande 10,1 % av bolagets aktier och röster.

– Jag är en långsiktig ägare med stort förtroende för bolagets ledning och dess personal. Därutöver åtnjuter jag en stark tilltro till bolagets teknik, framtida potential och tillväxtmöjligheter varför jag har valt att utöka mitt ägande, säger han.


Leverantörer
Till toppen av sidan