SecurityWorldMarket

2020-12-18

Storägare köper fler aktier i Tagmaster

Tagmaster:s tredje största ägare, Tomas Brunberg, har utökat sitt innehav med ytterligare 4,5 miljoner aktier.

Thomas Brunbergs v totala ägande numera uppgår till 36.886.329 aktier motsvarande 10,1 % av bolagets aktier och röster.

– Jag är en långsiktig ägare med stort förtroende för bolagets ledning och dess personal. Därutöver åtnjuter jag en stark tilltro till bolagets teknik, framtida potential och tillväxtmöjligheter varför jag har valt att utöka mitt ägande, säger han.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan