SecurityWorldMarket

2020-09-21

Stor dörrautomatik-leverans av Safeteam till Landvetter-terminal

Tekniker från SafeTeam installerar dörrautomatik på dubbeldörr på Landvetter flygplats.

Safeteam har levererat dörrautomatik till över 400 dörrmiljöer i en helt nybyggd terminal på Landvetter flygplats. Terminalen är byggd för att möta framtidens krav på passagerarantal och är även förberedd för att kunna öppna för flyg från USA, med extra höga säkerhetskrav.

Nybygget på totalt 18 000 kvm rymmer tre gater för ankommande och avgående flyg, nya passburar och även en ny loungedel med utsikt över flygplatsen. Första planet lyfte från den nya terminalen den 1 juli 2020.

I den nybyggda terminalen har Safeteam  installerat 57 automatiker till dubbelslagdörrar, 35 automatiker till enkelslagdörrar, 8 grindar med dörrautomatik, 26 skjutdörrar med dörrautomatik samt all beslagning på dörrar med automatik.

Säkrar viktiga säkerhetszoner

Safeteams leveranser av dörrautomatik är en del av åtgärderna för att den säkerhetsklassade flygplatsens ska uppfylla ställda säkerhetskrav. Väldigt få standardlösningar har använts till den avancerade anläggningen, enligt Örjan Svahn, teknisk förvaltare på Swedavia som äger och driver flygplatsen.

– Vi har nästan bara egna tekniska lösningar. Olika styrningar gör att vi kan låsa en avdelning för tredjelandspassagerare från länder utanför Schengen, för att i nästa stund öppna upp när det är EU-medborgare som kommer. Detta styrs av dörrautomatiker genom signaler från vårt operativa center. Det är tack vare samarbetet med Safeteam som vi kan lösa alla dessa funktioner, säger han.

Hög teknik kompetens
Safeteam har varit aktiva i byggnationen redan från start. Arbetet har därför pågått sedan september 2019 och som mest har Safeteam haft fem tekniker på plats för installation.

– Safeteam har varit ett väldigt stort stöd redan i projekteringen när vi tog fram dörrmiljöerna. Deras tekniska kompetens är väldigt hög, och det märks verkligen att de har ett stort intresse i vad de gör. De vet vad de pratar om!, säger Örjan Svahn. 


Leverantörer
Till toppen av sidan