SecurityWorldMarket

2018-03-13

Stark tillväxt och minusresultat för Tempest Security 2017

I december 2017 noterades Tempest Security på First North. Nu har förtaget presenterat sin första helårsrapport som publikt bolag.

F

För fjärde kvartalet 2017 växte nettoomsättningen med 35 procent till 45,7 miljoner kronor (33,8). Resultat före avskrivningar, EBITDA, landade på minus 7,9 miljoner kronor. (0,3).

Periodens resultat blev minus 7,6 miljoner kronor (-1,5) . · Resultat per aktie var minus1,19 kronor (-0,29).·

Under perioden förvärvades larmcentralsverksamheten Falck Security AB. Inklusive nedskrivningar och kostnader för integration bidrog verksamheten negativt med 3,6 miljoner kronor. Tempest Security noterades på Nasdaq First North den 6 december och genomförde en nyemission om totalt 39,6 miljoner kronor.

Helåret 2017
För helåret 2017 omsattes 171,4 miljoner kronor (134,2), uppnåddes en nettoomsättningsökning med 28 procent. Resultat före avskrivningar, EBITDA, var minus 3,2 miljoner kronor (7,6). Periodens resultat landade på minus 5,5 miljoner kronor (3,7) .

Resultat per aktie var minus 0,87 kronor (0,7). Helårsrapporten anger att jämförelsestörande poster om minus 7,8 miljoner kronor (0,0) påverkar perioden.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,7 (miljoner kronor 7,5).

Efter rapportperiodens utgång har Tempest Security förvärvat Gothia Protection Group

Andres Spry, VD för Temepest Security, kommenterar rapporten genom att framhålla omvanlingen från renodlat bevakningsbolag till helhetsleverantör.

– När vi startade vår verksamhet år 2009 var bolaget ett renodlat bevakningsföretag. Idag, nio år senare, erbjuder vi allt ifrån installationer och service av teknikanläggningar till utredningar, bakgrundskontroller, personskydd, säkerhetskonsultation och, sedan början av oktober 2017, även larmcentraltjänster.

Ska omsätta 500 miljoner inom fem år
Han medger att arbetet med att integrera de olika verksamhetsslagen är en stor utmaning.

– Det är en omvandling som inte bara förändrat vad vi kan göra för våra kunder utan också öppnat upp möjligheter till ökad lönsamhet och tillväxt för oss som bolag. Förändringarna medför betydande investeringar, vilket påverkat fjärde kvartalets resultat och kommer att belasta första hälften av 2018 också. Vi kommer att se resultatet av dessa satsningar allt tydligare under året som kommer, säger Andrew Spry som också tog upp kostnadsökningarna

– Redan under början av 2018 har vi sett ett ökat orderinflöde som resultat av dessa beslut, vilket är mycket positivt. Det är en utveckling som ger oss hög tilltro till vårt mål att nå 500 miljoner kronor i omsättning inom tre till fem år och långsiktigt nå en EBITDA-marginal om minst 10 procent, konkluderar han.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan