SecurityWorldMarket

2019-01-31

Stark Loomis-rapport för 2019

Värdetransportföretaget Loomis fortsätter visa styrka i sin rapport för fjärde kvartalet 2018 och helåret 2018.

För perioden oktober – december 2018 uppgick intäkterna till 4 956 miljoner kronor (4 358). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (2) och den valutajusterade tillväxten var 8 procent (3).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1)uppgick till 593 miljoner kronor (544) och rörelsemarginalen var 12,0 procent (12,5).

Resultat före skatt uppgick till 515 miljoner kronor (496) och resultatet efter skatt var 387 miljoner kronor (436).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,14 kronor (5,79).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 856 miljoner kronor (482) motsvarande 144 procent (89) av rörelseresultatet (EBITA).

Helåret 2018
Koncernens intäkter för helåret 2018 uppgick till 19 168 miljoner kronor (17 228). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (2) och den valutajusterade tillväxten var 8 procent (3).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) landade på 2 200 miljoner kronor (2 093) och rörelsemarginalen var 11,5 procent (12,1).

Resultat före skatt uppgick till 2 057 miljoner kronor (1 882) och resultatet efter skatt var 1 538 miljoner kronor

(1 428).

Resultat per aktie före och efter utspädning blev 20,45 kronor (18,99).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 2 013 miljoner kronor (1 756) motsvarande 91 procent (84) av rörelseresultatet (EBITA).

Styrelsen föreslår en utdelning om 10 kronor (9,00) per aktie.


Leverantörer
Till toppen av sidan