SecurityWorldMarket

2020-09-14

Stark global tillväxt på marknaden för passerkontroll trots pandemin

Marknaden för biometriska läsare representerar den största tillväxten inom passerkontroll de kommande åren, enligt Marketsandmarkets. Starkast efterfrågan är det på fingeravtrycksavläsning och ansiktsigenkänning.

Den senaste rapporten om den globala marknaden för passerkontroll från Marketsandmarkets inkluderar den uppskattade effekten av covid-19 fram till 2025.

Enligt marknadsanalysföretaget kommer den globala passerkontrollmarknaden växa från 8,6 miljarder dollar 2020 till 12,8 miljarder dollar år 2025 med en årlig tillväxt takt på på 8,2 procent . Ökad användning av trådlösa säkerhetssystem och ökande antagande av IoT-baserade säkerhetssystem med cloud computing-plattformar är nyckelfaktorn som driver tillväxten på passerkontrollmarknaden enligt forskarna.

Biometriska läsare förväntas stå för den högsta tillväxttakten under prognosperioden. Till denna kategori räknas passerkontrollsystem med läsare för fingeravtrycksigenkänning, palmigenkänning (avläsning av handflatan), irisigenkänning, ansiktsigenkänning och röstigenkänning. Biometri är en av de snabbast växande teknikerna som används inom perimetersäkerhet. Framför allt är det i statliga anläggningar, tillverkningsindustri, kraftverk, försvarsinstitutioner och andra högsäkerhetsanläggningar som biometriska lösningar efterfrågas.

Analytikerna finner att den kommersiella vertikalen dock är den största slutanvändaren av passerkontrollsystem, inklusive industri- och tjänsteföretag, och datacenters; butiker och köpcentra och nöjesindustrin. En starkt drivande faktor är att bemannad säkerhet för alla fysiska platser är svårt och kostsamt och att man därför ser passerkontrollsystem som ett bättre alternativ för att skydda människor och fastigheter över tid.

Geografiskt är Nordamerika den största marknaden, eftersom forskarna anser att den är mer avancerad än i andra regioner när det gäller implementeringen av passerkontrollsystem. Företag i USA, Kanada och Mexiko gör stora ansträngningar för att öka sin expertis och utveckla innovativa system och tjänster för passerkontroll. Det växande antalet cyber- och malware-attacker i regionen har tvingat flera regeringar och säkerhetsbyråer att förbättra säkerhetsfunktionerna i sina transaktioner genom användning av RFID och biometrisk teknik, vilket ytterligare bidrar till den totala tillväxten på marknaden för passerkontroll.


Leverantörer
Till toppen av sidan