SecurityWorldMarket

2018-02-06

Stark årsavslutning för Assa Abloy

Sista delårsrapporten med Johan Molin som koncernchef och VD blev en bekräftelse på Assa Abloys styrka.

Med ett rörelseresultat på 3.359 miljoner kronor (2 913) och en rörelsemarginal på 16,7 procent (15) för det fjärde kvartalet 2017 visar Assa Abloy god form.

Omsättningen ökade med 3 procent till 20 109 miljoner kronor (19 484), varav 5 procent (1) är organisk och 3 procent (2) är förvärvad tillväxt netto. Nettoresultatet[1] uppgick till 2 385 miljoner kronor (2 088).

Johan Molin, Assa Abloys VD och koncernchef framhåller den organiska tillväxten och den växande globala efterfrågan i sin inledande kommentar till kvartalsrapporten.

– Organiskt växte vi med 5 procent med positiv utveckling för alla divisioner. Global Technologies och EMEA hade stark tillväxt på 9 procent respektive 5 procent, och Americas, Entrance Systems och Asia Pacific hade alla god tillväxt på 3-4 procent, säger Johan Molin.

– Efterfrågan var positiv för nästan alla regioner och affärsenheter med stark efterfrågan för våra elektromekaniska produkter och smarta dörrlås. I EMEA såg vi försäljningen öka i alla regioner. Alla affärsenheter i Americas visade också tillväxt, även Brasilien., kommenterar han vidare.

I Asia Pacific hade Assa Abloy tillväxt i Pacific, Sydkorea och Södra Asien, medan försäljningen i Kina var stabil.

– Våra digitala och mobila lösningar fortsatte att vara mycket framgångsrika på marknaden. Vi såg stark tillväxt i Global Technologies för passerkontrollprodukter och mobila nycklar både för hotell och företag. Inom Entrance Systems hade vi stark tillväxt för bland annat dörrautomatik, industriportar och snabbportar, säger Johan Molin som också betonar framgångarna på marknaden för smarta lås genom att nämna samarbetet med Amazon som valt vårt Assa Abloys Yale-lås för sin nya satsning på hemleveranser.

– Samarbeten för smarta dörrlås har också initierats med Walmart och Google under kvartalet med start under 2018. Jag är övertygad om att majoriteten av alla privatbostäder kommer att konvertera till smarta dörrlås under det kommande decenniet. En gigantisk marknad öppnar sig! Av strategisk betydelse var därför förvärvet i det tredje kvartalet av August Home, en ledande leverantör av smarta låslösningar för bostadsmarknaden i USA.

Johan Molin är också optimistisk när det gäller marknadsutvecklingen under innevarande år.

– Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen har förbättrats något jämfört med föregående år. På de flesta marknader, särskilt i Europa, finns en positiv trend, men på några marknader, som Kina och Brasilien, fortsätter efterfrågan att vara svag. Vår strategi att expandera vår marknadsnärvaro, även på tillväxtmarknaderna, ligger dock fast. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik.

Johan Molin lämnarnu över ladarskapet i Assa Abloy till Nico Delvaux.

– Han började sin anställning hos oss den 3 februari och under de närmaste sex veckorna kommer jag att säkerställa en bra överlämning för honom innan han tar över som VD den 15 mars. Nico är en stark och erfaren ledare av globala verksamheter och jag är övertygad om att Assa Abloys resa med lönsam tillväxt kommer att fortsätta under Nicos ledarskap.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan