SecurityWorldMarket

2020-03-19

SRI och 4C Strategies i samarbete

Säkerhetsspecialisterna på SRI, Scandinavian Recruitment Intelligence och 4C Strategies har inlett ett strategiskt samarbete.

Tillsamman ska de erbjuda helhetslösningar, från SRIs spetskompetens inom bland annat bakgrundskontroller och säkerhetsprövning, till 4C Strategies mjukvaru- och konsulttjänster inom säkerhetsskydd, riskhantering och informationssäkerhet. Sammantaget ska de ge organisationer med höga krav på säkerhet en tydlig överblick över sina hot och sårbarheter.

– 4C Strategies genomför många kundprojekt inom ramen för säkerhetsskydd. Vår erfarenhet säger oss att personalsäkerhet och människan i organisationen är en mycket viktig pusselbit i detta sammanhang. För en organisation med en hög grad av logiskt och fysiskt skydd blir den enskilda individen den enklaste vägen in för en aktör med ont uppsåt, säger Nils Kjellgren, Partner, 4C Strategies som också framhåller SRI:s spetskompetens inom bland annat personalsäkerhet, säkerhetsprövning och bakgrundskontroller.

– De åtnjuter även ett stort förtroende på marknaden samtidigt som de har en modern och entreprenöriell framtoning, vilket känns som en "perfect match" för både oss och våra kunder,

Den nya Säkerhetsskyddslagen trädde i kraft den första april 2019 och många organisationer uppger att de saknar insikt och kunskap kring lagens krav samt om lagen gäller för just dem eller inte.

Samarbetet mellan SRI och 4C Strategies innebär konkret att de båda organisationerna tillgängliggör kunskap och konsulter för varandras respektive kunder med fokus på utbildning och konsultstöd inom säkerhetsskyddmed utgångspunkt i Säkerhetsskyddslagen.

– På SRI har vi ett uttalat fokus om att vara bäst i branschen inom ett fåtal områden – alla med fokus på säkerhet kring människan. Samtidigt har våra kunder behov av hjälp med sitt säkerhetsarbete utöver de områden där vi besitter spetskompetens. För att kunna erbjuda våra kunder en välfylld verktygslåda behöver vi därför strategiska samarbetspartners, säger Pierre Gudmundson, grundare och VD på SRI.

– 4C Strategies är en organisation som besitter oerhört mycket kunskap och som genom åren byggt upp en särställning på marknaden – något som har resulterat i en minst sagt imponerande kundportfölj. Många av dessa kunder bedriver extremt säkerhetskänsliga verksamheter, något som både vittnar om vad 4C Strategies kan bidra med hos våra kunder och i en större kontext – hur de bidrar till ett säkrare Sverige.

Det nya samarbetet mellan SRI och 4C Strategies inleddes i januari 2020.


Leverantörer
Till toppen av sidan