SecurityWorldMarket

2021-09-21

Spectrumone förvärvar Observit för 60 miljoner kronor

Spectrumone har förvärvat alla aktier i det Sundsvall-baserade videoövervakningsbolaget Observit AB för 61 miljoner kronor.


Observit har utvecklat och driver en molnbaserad prenumerationsbaserad videoövervakningstjänst för mobila flottor. Tjänsteplattformen som Observit tillhandahåller vänder sig till alla typer av intressenter inom transportsektorn, exempelvis bussoperatörer, trafikmyndigheter och polis.

.Förvärvet är en perfekt match med Trafikportalen och tillför ett mervärde för kunder som Keolis, Nobina och Telia, menar Hosni Teque-Omeirat, vd för Spectrumone.

– Vi är glada över att ha Observit ombord för att gå ihop med Trafikportalen. Observits kapacitet inom säkerhet, övervakning och analys är en bra matchning till Trafikportalen som har skapats för att ge den bästa användarupplevelsen för data om mobila flottor. Med detta förvärv kan vi nu fullt ut ge Trafikportalen rätt förutsättningar att växa och bli en väl anpassad produkt för Observit -teamet, säger han.

– Att äntligen kunna hitta den perfekta passformen för Trafikportalen är en enorm prestation för teamet på Spectrumone, och det är djupt tillfredsställande att kunna dela ut denna tillgång till våra aktieägare som utlovat.

Lars Flodén, vd för Observit uttrycker samma förnöjsamhet över att nu vara en del av Spectrumone-gruppen.

– De är väl positionerade för framtiden med sina ekonomiska resurser och erfarna team när det gäller att förvärva och integrera teknikföretag för att stödja accelererad tillväxt. Med Observits lösning tillsammans med Trafikportalen kommer vi att ha en ännu mer konkurrenskraftig produkt att erbjuda kollektivtrafikmarknaden, kommenterar han.

Den preliminära köpeskillingen är på 61 miljoner kronor och kommer att regleras med 22 miljoner kronor i kontanter och 39 miljoner kronor i aktier genom att kvitta en försäljningskredit med samma belopp i Spectrumone till en teckningskurs med genomsnittspriset för de senaste 20 dagarna för handel med Spectrumones aktier på Nasdaq First North Growth Market före sista datum.

Det preliminära köpeskillingen justeras för eventuell skillnad i rörelsekapitalet vid stängning. Dessutom kommer en ytterligare köpeskilling om högst 5 miljoner kronor att betalas om vissa intäktsmål uppnås fram till den 30 juni 2022.bokslut

Vid senast kända årsbokslut redovisade Observit en omsättning på 12,2 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 3,3 miljoner kronor. Spectrumones senaste bokslut anger en omsättning på 14,8 miljoner och ett förlustresultat efter finansiella poster 25,6 miljoner kronor.


Leverantörer
Till toppen av sidan