SecurityWorldMarket

2013-08-05

SNOS och Security User knyts till Säkerhetsbranschen

Åke Andersson (t v) ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och Lennart Alexandrie som grundade tankesmedjan tycker att samarbetet med Säkerhetsbranschen är logiskt.

Säkerhetsbranschen (SB) som bildades i våras har som primär uppgift att arbeta proaktivt för att stärka säkerhetsföretagens roll i samhället. Nu tar organisationen hjälp av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) som får rollen som Advisory Board.
SNOS har under sina få verksamma år framgångsrikt drivit viktiga frågor för både den privata säkerhetsmarknaden som samhället i stort.
- Det finns en bred kompetens inom tankesmedjan som Säkerhetsbranschens styrelse gärna tar till vara. I vår proaktiva roll att driva säkerhetsbranschens frågor ytterligare är samarbetet med Snos väldigt viktigt, säger Per Edsmar, vd för Säkerhetsbranschen.

Tunga namn
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle bildades 2009 av Lennart Alexandrie, tillika Ar Medias grundare och ägare. Syftet med tankesmedjan var att driva de trygghetsfrågor som är av största vikt för säkerhetsbranschens roll i samhället. För att lyckas med detta rekryterades en grupp kompetenta och drivande personer från säkerhetsmarknadens alla led, dvs leverantörer, konsulter och slutkunder. även personer som representerade branschföreningarna Swelarm och Sweguard samt Svenskt Näringsliv och Asis togs med i gruppen. Till ordförande valdes åke Andersson, som tidigare varit informationschef på Securitas, och han sitter kvar i orubbat bo. Vice ordförande är Dick Malmlund, som tidigare var säkerhetschef för Svensk Handel.

Opinionsbildande arbete
Snos och dess medlemmar har till uppgift att få ut viktiga budskap via medier, event och informella möten med personer i påverkande ställning. Framför allt har tankesmedjan arbetat med att påverka politiker och myndigheter när det exempelvis gäller attityden och regelverken kring användandet av säkerhets- och trygghetskameror. En annan viktig fråga som Snos driver är frågeställningar om vilka arbetsuppgifter som polisen bör fokusera på och vilka uppgifter som kan outsourcas till de privata säkerhetsföretagen.

Gemensam mediakanal
Att Snos lyckats bra att nå ut till samhällets viktiga nyckelpersoner och myndigheter kan till stor del tillskrivas Securityuser.se, tankesmedjans mediala resurs. I och med att Snos blir rådgivande organ till den nya breda branschorganisationen kommer också Säkerhetbranschen använda den svenska editionen av webbsidan och tidningen SecurityUser.com som sin officiella mediakanal.
- Vi får alltså tillgång till en mycket värdefull kompetens som kan bidra mycket positivt till vårt arbete i branschorganisationen samtidigt som vi kan driva viktiga frågor med regelbundenhet via SecurityUser.se. Sammantaget ger detta Säkerhetsbranschen en utomordentlig infrastruktur för framgångsrik opinionsbildning, säger Per Edsmar.

Bara vinnare
Snos ordförande åke Andersson ser också väldigt positivt på samarbetet mellan Säkerhetsbranschen och Snos.
- Jag tror att vårt samarbete kommer präglas av flera dynamiska effekter som kommer stärka de privata säkerhetsföretagens roll och tryggheten i samhället generellt.
- Vi har ju en gemensam syn på detta med att brottsbekämpningen måste bli mer resultatinriktad och att det därmed krävs e ett ökat samarbete mellan polismyndigheter och den privata säkerhetsbranschen. Det handlar om att tillvarata resurser på ett betydligt bättre sätt än vad som görs i dag.

Snos grundare, Lennart Alexandrie håller med.
- SNOS viktigaste uppdrag är att påverka myndigheter och media så att trygghetsfrågorna ständigt hålls aktuella. Vidare ser vi en stor utmaning i att verka för ett högre säkerhetsmedvetande bland privata företag och offentlig verksamhet. Allt detta överensstämmer med den agenda som gäller för organisationen Säkerhetsbranschen, säger han.

Danskarna var först
Säkerhetsbranschens beslut att ha SecurityUser.com som officiell mediakanal för att driva viktiga frågor kan tyckas logisk. I Danmark är det sedan 2008 den intresseorganisationen Sikkerhedsbranchen som har den danska editionen av SecurityUser.com som sin officiella mediakanal.


Leverantörer
Till toppen av sidan