SecurityWorldMarket

2019-04-08

Smart City blir eget mässarrangemang – parallellt med Skydd

Annika Linderoth, projektledare på Stockholmsmässan.

I oktober 2020 arrangeras  mässan och konferensen Smart City – Sveriges ledande mötesplats för smarta städer och urban innovation. Evenemanget äger rum på Stockholmsmässan parallellt med Skydd – Nordens största säkerhetsmässa.

Framtidens transportlösningar, smarta fastigheter, digital transformering och en allmänt bättre och mer hållbar stadsmiljö är några av de ämnen som kommer att tas upp på seminarier, workshops, konferenser och utställningar.

Smart City har tidigare varit ett seminarie-arrangemang ingående i  Skydd, men blir nu en egen mötesplats som går parallellt med säkerhetsmässan den 20-22 oktober 2020.

– Intresset för Smart City har växt explosionsartat, så det är hög tid att den står på egna ben. Detta är en del i utvecklingen av Skydd, där vi fått önskemål från både besökare och utställare om att bredda oss och nå fler målgrupper inom kommuner, statliga bolag, landsting, fastighetsbranschen och IT-branschen, säger Annika Linderoth. projektledare på Stockholmsmässan.

Bland förebilderna till det nya mässarrangemanget nämner Annika Linderoth Smart City i Barcelona.

– Och nu är det Stockholms tur. Ett naturligt val då Stockholm har som mål att vara världens smartaste stad år 2040.

Att Smart City ligger i tiden råder inget tvivel om.

– I dagens samhälle där storstäderna ständigt expanderar och behovet av smarta lösningar hela tiden ökar ser vi att Smart City fyller en viktig funktion, säger Annika Linderoth.

– Bostadsbyggande, välfärdstjänster, digitalisering och transportlösningar är bara några exempel på områden som ställer krav på stadens infrastruktur och kräver smarta, hållbara lösningar.

Annika Linderoth framhåller vidare att Smart City-mässan kommer handla om handlar  – en viktig drivkraft till ekonomisk tillväxt och välstånd, ­men även till ett miljömedvetet och hållbart samhälle.

– Smart City är helt enkelt den självklara mötesplatsen för alla som på något sätt är engagerade i utvecklingen av framtidens smarta städer, säger hon avslutningsvis.


Mer information om Smart City finns på  webbsidan Smartcitystockholm.se


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan