SecurityWorldMarket

2022-05-18

Securitas Stanley Security-förvärv ska slutföras under tredje kvartalet

Förvärvet av Stanley Security kräver myndighetsgodkännande och uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas nu slutföras under det tredje kvartalet 2022.

Den 8 december 2021 offentliggjorde Securitas att man ingått avtal om att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker Inc. (”Stanley Security”) för en köpeskilling om 3 200 MUSD på skuld- och kassafri bas.

De regulatoriska processerna, vilka ursprungligen förväntades vara klara under det första halvåret 2022, pågår fortfarande och förvärvet förväntas nu slutföras under det tredje kvartalet 2022.

– Förvärvet av Stanley Security är transformativt för såväl Securitas som säkerhetsindustrin, och vi ser fram emot att välkomna Stanley Security och alla dess medarbetare till Securitaskoncernen när förvärvet har slutförts, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef i Securitas.Leverantörer
Till toppen av sidan