SecurityWorldMarket

2024-02-23

Securitas levererar brandutbildningar till Akademiska Hus

Securitas Sverige AB levererar brandutbildningar till ett av Sveriges största fastighetsbolag – Akademiska Hus.

Akademiska Hus gick ut med en upphandling i syfte att hitta en leverantör med stor kompetens och bredd inom brandskyddsutbildningar och valet föll på Securitas. Också det faktum att Securitas har en bredd i sitt utbildningsprogram och finns på flera orter runt om i Sverige spelade in.

– Tack vare vår bredd av utbildningar blir vi ett självklart val för kunden och kan tillgodose deras behov. Det grundas i en kombination av unik kompetens och en stark närvaro över hela Sverige, eftersom vi erbjuder våra tjänster och expertis på både lokal och regional nivå, kommenterar Fredrik Ahlin, BID-manager på Securitas.

Avtalet trädde i kraft den 18 december 2023 och gäller under fyra år.

– Jag ser fram emot ett långt samarbete tillsammans där vi genom vårt utbud av utbildningar och kompetens hjälper Akademiska Hus att säkra upp sitt brandskydd, kommenterar Ulla Karkebo, driftchef på Securitas Brand & Räddning.Leverantörer
Till toppen av sidan