SecurityWorldMarket

2021-01-19

Securitas förvärvar Protector

Securitas har förvärvat bolaget Protector i Sundsvall AB och därmed stärkt sin position i Västernorrland.


Protector är verksamt inom bland annat bevakning, trygghetsjour, larm och butikssäkerhet och uppges ha en stark närvaro i Norrland, med Sundsvall som huvudort. Vid senaste kända bokslut (12/19) redovisade Protector en omsättning på drygt 4,8 miljoner kronor.

Genom Securitas förvärv av bolaget får kunderna tillgång till än fler säkerhetstjänster, särskilt inom tekniska och digitala produkter, utan att förlora den lokala förankringen, menar den tidigare ägaren Morgan Sjögren som efter förvärvet går över i en roll som driftchef på Securitas.

– Jag tycker att det känns rätt i tiden att ingå i en stor koncern. Detta kommer att gynna våra lokala kunder genom att få tillgång till Securitas ledande globala förmåga i tjänsteutveckling, säger han.

För Securitas är förvärvet en viktig del i företagets utveckling i norra Sverige som de senaste åren präglats av tillväxt och många nya stora uppdrag, inte minst inom IT-sektorn. Sundsvall, som är Norrlands tredje största stad, är en viktig ort för bolaget. Idag har Securitas runt 116 anställda i Sundsvall, och efter att man välkomnat Protectors anställda kommer personalstyrkan att öka med 16 väktare och ordningsvakter. Regionchefen för Securitas i Norrland, Axel Sundén, ser förvärvet som ett strategiskt viktigt steg för att ytterligare stärka verksamheten längs norrlandskusten.

– Jag är övertygad om att det här kommer att bli mycket bra för marknaden. Vårt stora tjänsteutbud och spännande produktutveckling kombinerat med Morgans drivkraft och långa relation till Sundsvall bör bli oerhört intressant för både existerande kunder och potentiellt framtida kunder.

Förvärvet genomfördes i december och flytten av Protectors verksamhet till Securitas påbörjades runt årsskiftet.Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan