SecurityWorldMarket

2021-02-22

Securitas förvärvar ledande brandsäkerhetsföretag i Danmark

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetstjänster, har förvärvat Dansk Brandteknik A/S, ett ledande företag inom brandsäkerhet i Danmark.

Dansk Brandteknik är leverantör av brandsäkerhetstjänster och utrustning och erbjuder illhörande konsult- och utbildningstjänster. Förvärvet förstärker Securitas erbjudande inom säkerhetslösningar markant i Danmark och är i linje med koncernstrategin att dubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023. Förvärvspriset uppgår till cirka 149 miljoner svenska kronor (110 MDKK) på skuldfri bas.

Under 2020 uppgick den årliga försäljningen till drygt 81 miljoner kronor (60 MDKK) varav 70 procent var månatliga återkommande intäkter. Bolaget är rikstäckande med 40 medarbetare och en kundbas om cirka 7 500 företagskunder, främst inom segmentet små och medelstora företag, och med hög kundlojalitet.

Peter Karlströmer, divisionschef Security Services Europe, framhåller värdet av att det förvärvade bolagets har en affärsmodell där man säljer sina produkter och tjänster som ett paketerat erbjudande, vilket han menar passar utmärkt med Securitas strategi.

– Vi kan nu paketera brandteknik och konsulttjänster med vår bredare produktportfölj, vilken är speciellt riktad mot segmentet små och medelstora företag, inom vilket vi har en ambitiös tillväxtstrategi. Även våra stora företagskunder kommer att få nytta av det utökade brandsäkerhetserbjudandet, och vi ser stora möjligheter till korsförsäljning i befintliga kundportföljer både hos Dansk Brandteknik och Securitas, säger han i en kommentar till förvärvet.

Förvärvsrelaterade kostnader förväntas uppgå till 6 miljoer svenska kronor, och kommer att redovisas 2021 och 2022. Förvärvet förväntas bidra till EPS från 2021 och kommer att konsolideras i Securitas den 22 februari 2021.


Leverantörer
Till toppen av sidan