SecurityWorldMarket

2014-08-22

Sector Alarms köp av G4S Sverige godkänt av konkurrensverket

Konkurrensverket har godkänt Sector Alarms förvärv av G4S Sverige, som från den 1 september blir en del av Sector Alarm koncernen.

Parterna är överens om ett samgående där Sector Alarm köper G4S Sverige och därmed övertar bolagets hela verksamhet. Konkurrensverkets godkännande innebär att G4S verksamhet i Sverige från den 1 september övergår till Sector Alarm.

- Övergången till en nordisk ägarstruktur innebär snabbare hantering, kortare beslutsvägar och en djupare förståelse för förutsättningarna att bedriva vår typ av verksamhet på den svenska marknaden. Köpet ger oss bättre möjligheter att anpassa våra långsiktiga strategier utefter de krav vår hemmamarknad ställer, säger Thomas Lundin, VD G4S Sverige.

Samgåendet skapar en stark branschaktör med breda verksamhetsområden och ett heltäckande erbjudande med fokus på kvalitet och kundnytta. Under en övergångsperiod kommer de båda varumärkena att fortsätta verka på den svenska marknaden, samtidigt som befintliga avtal med kunder och leverantörer inte kommer att förändras.


Leverantörer
Till toppen av sidan