SecurityWorldMarket

2019-09-26

Schneider tidigarelägger mål om koldioxidneutralitet

Under Climate Week NYC 2019, som pågår nu (23-29 september), har Schneider Electric låtit meddela att de kommer utöka sitt miljöarbete mot koldioxidneutralitet.

I samband med pågående Climate Week i New York så presenterade Schneider Electric tre nya åtgärder för att nå sitt mål om koldioxidneutralitet. Bland annat tidigarelägger Schneider Electric tidsplanen för att nå målet med fem år – från 2030 till 2025. Företaget introducerar även en inklusiv tillväxtplan för att säkerställa att inga samhällen kommer efter i arbetet.

Under Climate Week NYC 2019, som pågår nu (23-29 september), har Schneider Electric låtit meddela att de kommer utöka sitt miljöarbete mot koldioxidneutralitet. Arbetet kommer utgå från tre olika åtgärder: Påskynda målet att bli koldioxidneutralt med fem år från 2030 till 2025, netto-noll utsläpp till år 2030 samt netto-noll distributionskedja till 2050. Dessa åtgärder förväntas bidra till FNs klimatpanels (IPCC) mål om att begränsa den globala uppvärmingen till max 1.5°C. Schneider Electric uppmanar även andra företag att minska sina utsläpp genom att erbjuda stöd i form av produkter och tjänster som effektiviserar deras verksamheter.

– Klimatförändringarna är det enskilt största hotet mot vårt samhälle. Vi måste tillsammans arbeta för att minska våra koldioxidutsläpp och stoppa temperaturökningen. Hos Schneider Electric är vårt engagemang för koldioxidneutralitet integrerat i våra affärsbeslut och ledning, men vi måste göra mer och göra det snabbare. Vi ökar inte bara vårt egna arbete mot koldioxidneutralitet och flyttar fram vår tidsplan, utan vi uppmanar även andra att vidta mer vågade åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och etablera mer hållbara affärsmetoder som hjälper till att visa vägen mot en värld utan koldioxidutsläpp, säger Jean-Pascal Tricoire, ordförande och VD på Schneider Electric.

Flertal säkerhetsåtgärder
I arbetet mot koldioxidneutralitet har Schneider Electric upprättat ett flertal säkerhetsåtgärder för att minimera risken för negativ påverkan på samhällen. Företagets Access to Energy-program kommer att tillhandahålla el till 80 miljoner människor till år 2030 samt utbilda över en miljon människor i utvecklingsländer till år 2025.

Företaget har också två satsningar som syftar till att stödja inkluderande startups, vars arbete bidrar till SDG7 (ren och prisvärd energi) genom aktieinvesteringar. De förväntade resultaten av dessa satsningar är att öka antalet hushåll och små och medelstora företag som är anslutna till elnätet i mer avlägsna områden (Afrika, Indien och Sydostasien) och minska antalet hushåll som står inför energibrist i Europa.

– Tillgång till energi är en grundläggande mänsklig rättighet, men att vara medveten om de effekter på miljön som energianvändning leder till är också avgörande. Vi måste se till att länder och samhällen där energi är en bristvara får tillgång till energi och ge förutsättningar för att utvecklas på ett hållbart sätt, säger Tricoire.

Samarbetar för koldioxidneutralitet
Under de senaste 15 åren har Schneider Electric engagerat sig i att minska sina koldioxidutsläpp både i sina egna och kunders verksamheter genom innovativa och strategiska lösningar. Resultatet av detta arbete har gjort det möjligt att tidigarelägga företagets mål om att bli koldioxidneutrala, från år 2030 till 2025, samt att även arbeta för en netto-noll distributionskedja fram till år 2050.

– Att bli koldioxidneutrala genom hela värdekedjan är en utmaning som kräver att man som företag utvecklar nya metoder och förstärker samarbetet med leverantörer, samarbetspartners och kunder. Klimatförändringarna kan endast övervinnas genom innovation och samarbete och Schneider Electric kommer att fortsätta leda vägen med produkter och tjänster som kommer göra skillnad och bidra till att nå FN:s mål för hållbar utveckling, säger Gilles Vermot Desroches, hållbarhetschef på Schneider Electric.

Backar FN-initiativ
Schneider Electric har även valt att gå med i FN-initiativet ”Business Ambition for 1.5°C” för att ytterligare förstärka sitt bidrag till FNs hållbarhetsmål nr 17 (Genomförande och partnerskap) samt Global Compact LEAD-gruppen.


Leverantörer
Till toppen av sidan