SecurityWorldMarket

2023-05-21

Säpo: Hög risk för terrorfinansiering genom hawala

Även om de betalningsvolymer som överförs genom hawala är betydligt lägre än inom banksektorn, uppskattas de totala betalningsvolymerna uppgå till miljardbelopp.

Penningöverföringssystemet Hawala riskerar användas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det konstaterar Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering i en ny rapport.

Hawala är ett system för penningöverföring som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering genom att pengar blandas med renodlade brottsvinster. I den senaste nationella riskbedömningen listar Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism en rad förslag på åtgärder för att minska risken för att hawala utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, bland annat.

Hawala är ett gammalt system för penningöverföring med ursprung i Mellanöstern, södra Asien och Östafrika. Det är väletablerat i Sverige och används främst för att föra över pengar till anhöriga i andra länder. Överföringen av pengar sker ofta till länder som saknar fungerande bankverksamhet eller till länder med vilka Sverige saknar korrespondentförbindelser.

Verksamheten är ofta kontantdriven vilket försvårar spårbarheten. Systemets struktur ökar dessutom möjligheten till anonymitet och gör det därmed attraktivt för illegala syften. Hawala är därför ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.

Även om de betalningsvolymer som överförs genom hawala är betydligt lägre än inom banksektorn, uppskattas de totala betalningsvolymerna uppgå till miljardbelopp.Leverantörer
Till toppen av sidan