SecurityWorldMarket

2021-11-30

Säkerhetsbranschen polisanmäler tre företag för olaglig verksamhet

Säkerhetsbranschens vd Joakim Söderström.

I fredags polisanmälde Säkerhetsbranschen tre säkerhetsföretag som man menar bedriver olaglig larmcentralverksamhet.

– Vi ser allvarligt på att företag bedriver larmcentralverksamhet utan tillstånd. Det ställs höga krav på oss som arbetar med säkerhet och trygghet, och vi som branschorganisation jobbar aktivt för att alla företag i branschen ska ta sitt ansvar och nå upp till de kraven, kommenterar Säkerhetsbranschens vd Joakim Söderström.

För att få bedriva larmcentralverksamhet krävs det att man har tillstånd från Länsstyrelsen, någonting som de tre företagen saknar. Länsstyrelsens auktorisation ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt i överenskommelse med god sed i branschen och att verksamheten inte har en olämplig inriktning.

– Vi ser fram emot att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten utreder det här och kommer fram till ett åtalsbeslut så att vi kan få bort de här oseriösa aktörerna från marknaden. När en kund köper den här typen av tjänst ska man kunna känna sig säker på att företaget som levererar tjänsten uppfyller alla regler och krav och att tjänsten levereras med högsta möjliga kvalitet, säger Joakim Söderström.

De polisanmälda företagen är hemmahörande i Stockholmsområdet och två av dem är kopplade till varandra. De tre verksamheterna omsätter enligt senaste bokslut  från knappt en miljion kronor till närmare 16 miljoner kronor enligt senast kända bokslut (12/20).


Leverantörer
Till toppen av sidan