SecurityWorldMarket

2019-02-11

Webb-TV: Säkerhetsbranschen medlemsföretag auktoriseras

Nu ska Säkerhetsbranschens cirka 160 medlemsföretag auktoriseras.

Enligt Joakim Söderström, VD för Säkerhetsbranschen, är det grundläggande syftet att höja medlemsnyttan. Han menar att med en auktorisation i ryggen får medlemsföretagen lättare att påvisa Säkerhetsbranschens honnörsord; ”kunskap, ansvar och kvalitet” för kunder. Medlemsföretagens konkurrenskraft stärks helt enkelt.

– Auktorisationen ger medlemsföretagen en tydlig och transparant kvalitetsstämpel som kan hänvisas till vid exempelvis upphandlingar, säger han.

De specifika kriterierna för auktorisationen beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs, det vill säga vilket delbranschområde som medlemsföretaget tillhör. Generellt kan man dock säga att samtliga medlemsföretag ska svara upp till krav på kompetens, kontinuitet och ekonomi.

– Kravspecifikationen för respektive delbranschområde är uppbyggd på tre till fem kriterier som för professionella och seriösa medlemsföretag är enkla att uppfylla respektive enkla att objektivt bedöma och administrerat, säger Joakim Söderström.

Joakim Söderström förklarar också att de medlemsföretag som inte direkt når upp till kravspecifikationen får tillräckligt med tid och stöd för att kunna uppfylla kraven över tid.

– Kansliet kommer vara att flexibel och stödjande inför de behov som uppkommer. Exempelvis kan kansliet vid behov arrangera utbildningar för att medlemsföretagen ska nå upp till kravspecifikationen eller ordna medlemsrabatter för kvalitetsledningssystem.

Söderström meddelar också att auktorisationen inte kommer kosta medlemsföretagen något extra.

– Den ingår i medlemsavgiften, säger han.

Till Säkerhetsbranschen är branschorganisationerna Sem Group, Svebra, SLR och GBF associerade medlemsorganisationer sedan förra våren. Även deras medlemsföretag får möjlighet till auktorisation.

– Auktorisation ska på frivillig basis erbjudas de associerade medlemmar som är anslutna via någon av de fyra delbranschföreningarna, fastslår Joakim Söderström.


Leverantörer
Till toppen av sidan