SecurityWorldMarket

2018-03-13

SAC Nordic certifierad för talat utrymningslarm

SAC Nordics VD Andreas Elingdal, tillika behörig ingenjör enligt SBF 502.

Den 5 mars blev SAC Nordic AB det andra företaget i Sverige att bli certifierad anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande. Detta då man uppfyller kraven enligt SBF 2018. Certifikatet är utfärdat av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC.

En byggnad som har ett utrymningslarm med talat meddelande är bättre rustad för att snabbt påbörja utrymning i händelse av brand, än om den enbart har en akustisk signal.   Ett talat meddelande ger klar och tydlig information som kortar utrymningstide.  Ihop med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att rädda liv, liksom att reducera brandskadekostnader.

– När det började pratas om den nya normen var det självklart för oss att vi skulle certifiera oss och att vi skulle försöka vara bland de första att göra det, säger SAC Nordics VD Andreas Elingdal, tillika  behörig ingenjör enligt SBF 502.

– Som branschledare i Sverige på talat utrymningslarm är det viktigt för SAC Nordic att ligga i framkant på alla plan. Att kvalitetssäkra våra processer och kompetenser i enlighet med denna norm är därför ett naturligt steg i företagets utveckling. Detta gynnar våra kunder, och därmed oss själva, och vi är oerhört glada och stolta att numera kunna benämna oss som certifierad anläggarfirma, kommenterar Andreas avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan