SecurityWorldMarket

2018-09-13

Saab undertecknar ramavtal för ammunition till granatkastare

Saab har blivit utvalt att leverera 81 mm ammunition till granatkastare, inklusive både skarpa granater och övningsgranater, till ej namngiven kund. Ramavtalet löper under fem år och den första orderingången förväntas ske under 2019 följt av leveranser under 2020.

Saab Bofors Dynamics Switzerland Ltd. (SBDS), som ingår i Saabs affärsområde Dynamics, kommer att tillverka och leverera ammunitionen. Ordern omfattar den högexplosiva granaten WG, den explosiva granaten EUG samt potentiellt den senaste produkten från SBDS: THOR – som är den senaste versionen av förfragmenterad ammunition till granatkastare.

– Vi välkomnar valet av vår granatkastarammunition. Kraven var högt ställda vad gäller operativa och övningsmässiga behov. Valet av oss visar på vår ledande ställning inom konstruktion och tillverkning av högkvalitativ ammunition till granatkastare, sade Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Det ligger i branschens natur att närmare information om produkten och kunden på grund av olika omständigheter inte kan lämnas.

Saab är marknadsledande inom konstruktion, utveckling och tillverkning av ammunition till granatkastare samt andra explosiva produkter och komponenter. Företaget hanterar hela ammunitionens livscykel och erbjuder service av olika ammunitionstyper, främst av större kalibrar. SBDS är ett dotterbolag till Saab inom affärsområdet Dynamics och är baserat i Thun, Schweiz, där man har en toppmodern utvecklings- och produktionsanläggning med avancerade test- och simuleringsmöjligheter.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan