SecurityWorldMarket

2018-01-09

Så påverkar den amerikanska bolagsskattereformen Securitas

Den nya amerikanska bolagsskattelagstiftningen, som godkändes av den amerikanska regeringen den 22 december 2017 och som gäller från den 1 januari 2018, kommer att påverka Securitas.

Baserat på nu tillgänglig information kommer den nya amerikanska skattelagstiftningen att sänka Securitas koncernskattesats från och med 2018 och framöver., meddelar säkerhetsföretaget i ett pressmeddelande. Med nuvarande skattebas och med beaktande av övriga skattefrågor, är Securitas bästa bedömning att 2017 års helårsskattesats på 28,5 procent för 2017 kommer att sänkas till cirka 25,5 procent från och med räkenskapsåret 2018.

Värdet på Securitas existerande amerikanska uppskjutna skattetillgångar, som till exempel pensionsavsättningar, semesterlöner och andra personalrelaterade poster, kommer att reduceras i och med den nya bolagsskattelagstiftningen. Omvärderingen av de uppskjutna skattetillgångarna kommer att ha en negativ engångseffekt i resultaträkningen, vilken kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2017. Baserat på balansen i det tredje kvartalet 2017 förväntas detta belopp uppgå till cirka 200 miljoner kronor. Detta belopp kommer inte att påverka kassaflödet.


Leverantörer
Till toppen av sidan