SecurityWorldMarket

2020-11-26

Lång process innan Verisure och Sector Alarm bötfälldes

Igår rapporterade Securityworldmarket.com och många fler medier om att den norska motsvarigheten till vår konkurrensmyndighet krävt in avgifter på sammanlagt cirka 1,2 miljarder norska kronor från hemlarmföretagen Verisure AS och Sector Alarm för  olaga konkurrenshämmande samarbete. Så här gick det till.

 Konkurransetilsynet besökte Verisure AS och Sector Alarm AS den 20 juni 2017 för att säkra bevis kring de misstankar som fanns mot de två hemlarmföretagen. Dokument och elektroniskt lagrat material beslagtogs. Därefter vidtog en systematisk granskning och analys av det omfattande bevismaterialet.

Under perioden februari 2018 till september 2020 intervjuades i nyckelpersoner i de två inblandade företagen som gavs chansen chansen att förklara vad som skett.

Redan den 17 juni 2019 meddelande myndigheten bolagen att de skulle påföras en avgift för olagligt samarbete. Sector Alarm AS valde att acceptera avgiften innan tidsfristen för att lämna kommentarer om beslutet löpte ut. Den norska konkurrensmyndigheten fattade ett beslut den 4 juli 2019 där Sector Alarm AS fick böter på 467,3 miljoner norska kronor.

Verisure AS lämnade sina synpunkter på meddelandet i november 2019.

Igår skickade den norska konkurrensmyndigheten slutgiltigt beslut till Verisure AS om införandet av en överträdelseavgift på 766 miljoner norska kronor.

Verisure AS kan överklaga beslutet till konkurrensöverklagandenämnden och de har en tidsfrist för överklagande dfram tills en 25 maj 2021.


Leverantörer
Till toppen av sidan