SecurityWorldMarket

2020-05-28

Riktad emission ska tillföra 7,5 miljoner kronor till Secits

Secit Holding AB  avser att genomföra en riktad nyemission om ca 7,5 miljoner kronor. Likviden från den riktade emissionen ska finansiera bolagets nysatsning inom trygghets- och säkerhetssektorn.

Styrelsen har, med stöd från bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission om upp till ca 7,5 miljoner kronor riktad till långsiktiga investerare.

Den riktade emissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln börjar på Nasdaq First North Growth Market kl. 9.00 idag, den 28 maj 2020. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller avbryta processen och således avstå från att genomföra den riktade emissionen.

Likviden från den riktade emissionen ska användas för finansieringen av bolagets nysatsning inom trygghets- och säkerhetssektorn, och det är Secits målsättning att innan juni månads utgång informera marknaden om vilka konkreta steg som kommer att tas under kommande perioder.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och till fördelaktiga villkor samt att attrahera långsiktiga investerare.


Leverantörer
Till toppen av sidan