SecurityWorldMarket

2019-11-30

Riksdagen sa ja till förslag om skydd för blåljuspersonal

Foto: Polisen

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i brottsbalken som ska skydda personal inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård från våld och sabotage.

Ändringarna innebär att ett nytt brott införs: sabotage mot blåljusverksamhet, som gör det förbjudet att angripa eller på annat sätt störa blåljuspersonalens arbete. Regeringen har även föreslagit att straffskalan för grovt våld mot tjänsteman ska skärpas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Riksdagen riktade också sex tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

• Personal hos Tullverket och Kustbevakningen ska ha samma straffrättsliga skydd som poliser har.

• Ett utvidgat straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner.

• Straffet för brott som rör angrepp mot viktiga samhällsfunktioner ska skärpas.

• En egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman, där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.

• En utvidgad rätt för poliser att få kränkningsersättning.

• En översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus.


Leverantörer
Till toppen av sidan