SecurityWorldMarket

2021-06-08

Presto förvärvar Kalix-företag

Presto Brandsäkerhet förvärvar RH Brandkonsult som levererar produkter och tjänster kopplat till brandsäkerhet och har kontor i Kalix.

– Vi ser fram emot att tillsammans bygga goda kundrelationer och stärka vår lokala närvaro i Kalix med fortsatt hög servicegrad, säger Andreas Wallström, regionchef för Presto i Norrbotten.

Robert Holmström, VD RH Brandkonsult, ser positivt på att bli en del i den större brandskyddskoncernen.

– Att vi blir en del av Presto innebär inte bara att vi får 700 kollegor i ryggen utan vi kan hjälpa fler företag till tryggt brandskydd och säkrare miljöer. Det är en attraktiv tanke.

RH Brandkonsult AB finns i Kalix och har under ca 10 år hjälpt kunder i Norr och Västerbotten med SBA-konsultation, utrymning, uppmärkning och service av brandredskap. Med två anställda omsatte bolaget 2020 drygt 3,8 miljoner kronor.

Presto Brandsäkerhet AB, som  grundades 1959 omsätter drygt 1 miljard kronor.


Leverantörer
Till toppen av sidan