SecurityWorldMarket

2012-04-02

Politisk debatt om säkerhetskameror

Malou von Sivers, Johan Pehrson och Mehmet Kaplan.

Den 25 april arrangeras Trygghetskamerans dag på Clarion Hotel vid Skanstull i Stockholm. Temat är "Säkerhetskameror – trygghetsverktyg eller integritetshot?" Ett fullmatat program avslutas med en debatt där riksdagsmän från de båda politiska blocken diskuterar användningen av säkerhetskameror. Bakom arrangemanget står tidningen Security User och tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).
Med kameror finns möjligheten att öka tryggheten i samhället. Samtidigt har människor rätt till ett starkt integritetsskydd. När politikerna Johan Pehrson (FP) och Ulrika Karlsson (M) debatterar mot Mehmet Kaplan (MP) och Elin Lundgren (S) är det dessa två intressen som står mot varandra.

– Det är viktigt med en lämplig avvägning mellan olika intressen som trygghet och integritet. Men Folkpartiet har länge förespråkat större möjligheter att få använda säkerhetskameror i miljöer där de kan ha brottspreventiv effekt och därför vara trygghetsskapande, säger Johan Pehrson inför den kommande debatten som leds av moderatorn för dagen Malou von Sivers.

Miljöpartiets Mehmet Kaplan är dock av en annan åsikt, och menar att fler kameror bara ger marginella effekter och leder till ytterligare känsla av övervakning hos medborgarna. Redan nu är vi vid en brytpunkt på väg mot ett övervakningssamhälle, anser han.

Myndighetsdebatt
Förutom politikerdebatten möter Datainspektionen och Länsstyrelsen – som är tillsynsmyndigheter för personuppgiftslagen respektive lagen om allmän kameraövervakning – Stöldskyddföreningen, branschorganisationen Swelarm och tankesmedjan SNOS i en debatt. Dick Malmlund, vice ordförande för SNOS, tycker att restriktionerna avseende användningen av säkerhetskameror är föråldrade.

– Ibland får jag känslan av att lagstiftarna inte följer med i utvecklingen, varken inom brottsområdet, allmänhetens uppfattning eller tekniken. Vi som bekämpar brott måste åtminstone kunna vara i hasorna på brottslingarna, annars kommer de ta över samhället.

Kameror i skolan
En som fått känna på myndigheternas restriktiva hållning till kameror är Monique Holmgren, risk manager i Västerås kommun. Hon ska under Trygghetskamerans dag berätta om erfarenheterna av kameraanvändning i Västerås skolor.

Ett annat föredrag handlar om kamerorna i Stockholms kollektivtrafik där talarna är Niclas Cannerfelt, funktionsansvarig på Trygghetscentralen, och Jan Ekström, trafiksäkerhetsspecialist – båda från SL. Patrik Lundgren, säkerhetschef för Stadium och ordförande i Handelns säkerhetsgrupp, kommer dessutom att tala om kamerornas betydelse för tryggheten i butikerna, men också dess positiva miljöeffekt.

Unik undersökning
Hur ser politikerna runt om i landet på säkerhetskamerornas roll som trygghetsverktyg? Och ser de säkerhetskamerorna som ett integritetshot? Svaren finns i en unik rapport baserad på intervjuer med 300 landstings- och kommunalpolitiker. Rapporten presenteras av Lennart Alexandrie, vd för AR Media International som ger ut tidningarna Security User och Detektor.

För mer info och deltagaranmälan, se http://www.securityuser.se/TrygghetsKameransDag/

Leverantörer
Till toppen av sidan