SecurityWorldMarket

2018-10-07

Polismyndigheten välkomnar blåljusutredningens förslag

Polismyndigheten välkomnar förslag om lagförslag som straffbelägger handlingar som innebär att en person angriper eller annars stör blåljuspersonal under insats.

I december 2016 beslutade regeringen att utse en särskild utredare för att föreslå ett modernt straffrättsligt skydd för poliser, räddningstjänst och ambulanssjukvård.

Det mest uppmärksammade förslaget från utredningen är att ett nytt brott med benämningen blåljussabotage förs in i 13 kap. brottsbalken. Brottet straffbelägger att angripa eller annars störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som riskerar att allvarligt förhindra eller försena genomförandet av ett uppdrag.

Rikspolischef Anders Thornberg är välkomnar förslaget.

– Samhället måste markera och agera tydligt vid hot, våld, skjutningar och andra allvarliga angrepp som sker mot dem som ska skydda och skapa trygghet i samhället. Vi välkomnar därför den här utredningen, som ska stärka skyddet mot poliser och annan blåljuspersonal. Utredningen är också en viktig del i vårt pågående arbete med att utveckla och stärka skyddet för våra anställa, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Källa: Polisen


Leverantörer
Till toppen av sidan