SecurityWorldMarket

2015-04-12

Svensk-norskt samarbete om svinnkontroll

Pegasus Kontroll AS i Norge och Precont AB i Sverige har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal. Pegasus Kontroll har i 18 år varit ett av de ledande företagen inom svinnbekämpning i Norge. Precont i Sverige har under de senaste 10 åren utvecklats till att bli en av de ledande företagen på den svenska marknaden inom precis samma segment av säkerhetsmarknaden.

Det två aktörerna servar tillsammans 15 000 kundobjekt i de två länderna och ser nu hela Norden som en enhet. Båda företagen har liknande bakgrund och historia. De har exempelvis  utnämnts till Gasellföretag tre gånger i respektive land. Precont och Pegasus Kontroll har båda valt att nischa sin kompetens mot svinnbekämpning.

Tillsammans omsätter bolagen 70 miljoner kronor och ser tydliga synergier genom ett samarbete. Inte minst när det kommer till en ännu bättre utveckling av gemensam kunskap i de båda företagen. Båda parter ser nyttan av en samordning av både leveransservice och inte minst personal.

Pegasus Kontroll gjorde år 2004 ett försök att etablera en verksamhet i Sverige efter önskemål från enskilda kunder. Etableringen blev inte som förväntat då man inte kände till marknaden och dess strukturer tillräckligt bra. Precont har en längre tid övervägt att etablera sig i Norge, men valde att fokusera på tillväxt i Sverige. Att företagen nu funnit varandra är spännande eftersom respektive företag har högt anseende i de länder de är verksamma i och kan serva gemensamma kunder med det bästa från respektive land.

Genom detta samarbete får bolagen kapacitet att gemensamt utveckla planerings‐ och rapporteringssystem som de uppger ska gynna kunderna. Vidare stärks kompetensutvecklingen ytterligare genom ett tätt och aktivt samarbete.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan