SecurityWorldMarket

2017-08-21

Nya säkerhetsföretaget Pangolin ska omsätta en halv miljard inom fem år

Målet är att på fyra-fem års sikt omsätta en halv miljard, säger Christer Kinch, vd Pangolin.

Målet är att på fyra-fem års sikt omsätta en halv miljard, säger Christer Kinch, vd Pangolin.

En ny aktör inom säkerhetsbranschen tar form. Med förvärv av framgångsrika entreprenörer som Säkerhetsresurs, Telelarm och nu senast Brand- och Säkerhetsgruppen i Stockholm gör Pangolin avstamp mot nya höjder.

–Målet är att på fyra-fem års sikt omsätta en halv miljard, säger Christer Kinch, vd Pangolin.

I början av året meddelade företagen Säkerhetsresurs och Telelarm att man beslutat att gå samman i ett försök att bilda en ny ”ledande” aktör. Trots talet om sammanslagning meddelade de båda bolagen, något motsägelsefullt, att man även framgent avsåg att agera under företagens respektive varumärken.

Två månader senare kom beskedet att Brand- och säkerhetsgruppen i Stockholm skulle göra gemensam sak med de två nämnda bolagen. Men nu presenterades ett gemensamt bolagsnamn Pangolin.

Köpte bolagen samtidigt
Pangolins vd Christer Kinch möter upp i Telelarms kontorslokaler i Skarpnäck. Efter många år och stor erfarenhet inom bland annat telekombranschen bytte han för två år sedan fokus och började tillsammans med investmentbolaget MVI kartlägga säkerhetsbranschen.

Efter omfattande research och ett antal möten med ägarna av Säkerhetsresurs respektive Telelarm skred Pangolins vd Christer Kinch tillsammans med investmentbolaget MVI till verket. De hade hittat två ”fina bolag” som överensstämde med det man eftersökte:

–Vi gjorde bägge affärerna på en gång. De båda bolagen var en förutsättning för varandra kan man säga, säger Christer Kinch om förvärvet av Säkerhetsresurs och Telelarm.

Kompetterar varandra
Pangolin ägs av investmentbolaget MVI, som är störste delägare, respektive entreprenörerna från de förvärvade bolagen och vd:n Christer Kinch.

På frågan om varför Säkerhetsresurs och Telelarm var en förutsättning för varandra lägger Christer Kinch ut texten:

– Tittar du på Säkerhetsresurs så har de en prägel mer åt offentliga verksamheter och har jobbat mycket med service- och eftermarknad. En duktig tekniker på Säkerhetsresurs kan säkert göra fyra-fem jobb på en dag och de som jobbar där är i större utsträckning ute på fält och är en väldigt lean organisation som är uppbyggd på att vara effektiv med många små jobb, säger han och fortsätter:

–Tar du Telelarm är de ett bolag med stora privata kunder och stora entreprenader och människor som sitter på kontor. Telelarm har en gubbe som jobbar i åtta – tolv månader med att exempelvis skapa ett nytt huvudkontor åt ett större företag exempelvis. Och behöver du byta en detektor någonstans och lyfta ut en gubbe ur ett sånt projekt är ganska knöligt så en av de första sakerna vi gjorde var att låta Säkerhetsresurs ta ansvaret för service i hela gruppen.

Han berättar också att Brand- och Säkerhetsgruppen, som kom in två månader senare, togs in för att komplettera de två bolagen med ytterligare kunskaper inom brandsäkerhet.

–Vi eftersökte kompetens inom systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Det är någonting som vi både inom Telelarm och Säkerhetsresurs efterfrågar, säger Kinch.

Det bästa från två världar
Säkerhetsresurs och Telelarm kommer att fortsätta arbeta under sina respektive varumärken och tillhöra Pangolin. Delägarna MVI stöttar bla med förvärv.

– Jag tror att det blir det bästa av båda världar. Man har kvar den lilla miljön men man har också kraften i den större koncernen. Man kan stötta från centralt håll också, säger Christer Kinch.

I dagsläget har bolagen sammantaget cirka 65 personer anställda och ett tiotal av dem är nyrekryteringar. På sikt är ambitionen för koncernen att växa ytterligare. Både genom rekrytering, men också genom förvärv. Hur snabbt det ska gå styrs av om det går att hitta bolag som motsvarar Pangolins kvalitetskrav. Christer Kinch är noga med att poängtera att han letar efter de bästa bolagen i respektive geografi.

–Hittar vi fyra fina bolag på ett år så kanske vi växer jättesnabbt, men hittar vi bara ett så går det lite långsammare. Det viktiga är att vi förvärvar bolag som håller den kvalitén som vi eftersöker.

Att ”sikta på en annan nivå”
När Christer Kinch får frågan om vad Pangolin – med investerare i ryggen – tillför till de här bolagen som ni förvärvat?

–Det ska man nog fråga entreprenörerna. Men för egen del tror jag att jag genom mina erfarenheter från angränsande branscher och från att utveckla serviceverksamheter kan tillföra något. Sen kan vi som investerare sätta en vision kring bolag som tidigare omsatt 60-70 miljoner kronor att våga sätta mål att omsätta en halv miljard och det tror jag inte är lika lätt för den enskilde entreprenören, säger Christer Kinch och fortsätter:

– Det är att sikta på en annan nivå, vilket jag också tror har lockat de här personerna, för det här är duktiga entreprenörer som haft för vana att driva företag och de har inte suttit i sjön på något vis utan de har gjort det här frivilligt för att man tror på den här större visionen och på att göra ett större avtryck.

Mot en halv miljard på fem år
Pangolins ambition är naturligtvis att växa vidare.

– Målet är att på fyra-fem års sikt omsätta en halv miljard. Men vi kommer inte tumma kvalitén eller försöka växa för sakens skull och de här bolagen ska också växa av egen kraft, säger Christer Kinch avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan