SecurityWorldMarket

2019-07-15

Nya EU-riktlinjer för kamerabevakning

De nya EU-reglerna kommer bland annat innefatta krav på samtycke vid ansiktsigenkänning och tydligare skyltning.

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit riktlinjer för kamerabevakning som ska gälla i hela EU. Riktlinjerna är nu på publik konsultation.

I riktlinjerna framgår bland annat att det i regel krävs samtycke vid ansiktsigenkänning där enskilda personer går att identifiera, att reglerna för när privatundantaget gäller tydliggörs och att skyltningen vid kamerabevakning måste bli utförligare.

Synpunkter ska vara EDPB tillhanda senast den 9 september.

Mer information finns på EDPB:s webbplats


Leverantörer
Till toppen av sidan