SecurityWorldMarket

2020-01-02

 Ny styrelse och ordförande i ASIS Chapter Sweden

Lars Zetterström, säkerhetskonsult och delägare i Kronan Säkerhet, har utsetts till ny styrelseordförande för ASIS Chapter Sweden.

Torsdagen den 28 november höll ASIS Chapter Sweden sitt årsmöte och valde då den styrelse som gäller från och med den 1 januari 2020. 

Till ny ordförande valdes Lars Zetterström som därmed efterträder Andrew Spry.  Mikael Hellqvist utsågs till vice ordförande och Amanda Schröder valdes till sekreterare. Hans Rosander inter rollen som kassör. Övriga ledamöter är Emil Egeltoft, Magnus Fjällström och André Ahlin. Revisor är Fredrik Rehnström, och vice revisor är Jonas Sandmark Eriksson. 

Den nya ordföranden Lars Zetterström utlovar att styrelsen kommer att fortsätta arrangera intressanta seminarier för sina medlemmar, normalt ett event per månad. I ett pressmeddelande skriver Lars Zetterström också att en viktig uppgift för styrelsen blir att förtydliga värdet av ett medlemskap ASIS Chapter Sweden för både befintliga och nya medlemmar.

ASIS International är världens största organisation för personer som arbetar med säkerhet, med över 35 000 medlemmar i mer än 40 länder. ASIS International är inriktat på att öka effektiviteten och produktiviteten hos säkerhetspersonal genom att utveckla pedagogiska program och material som tar upp breda säkerhetsintressen och specifika säkerhetsämnesområden.

ASIS Sweden Chapter bildades 1990 och har idag ca 250 medlemmar.


Leverantörer
Till toppen av sidan