SecurityWorldMarket

2022-06-20

NY RAPPORT: IoT-marknaden för smarta kommersiella byggnader i stark tillväxt

Rapporten ”The Internat of Things in Commercial Buildings 2022 to 2027” omfattar 265 sidor.

I den senaste rapporten om den globala marknaden för Internet of Thing i kommersiella byggnader (BIOT) uppger marknadsanalysföretaget Memoori att marknaden återhämtades snabbt efter pandeminutbrottet.  Tillväxten 2021 uppgick till 21 procenti i jämförelse 2019. Därrmed uppnåddes en global försäljning på drygt 47 miljarder dollar.

Rapporten som kan beställas av AR Media International (se fotnot med länk nedan), är på 265 sidor och titeln: ”The Internat of Things in Commercial Buildings 2022 to 2027” med underrubriken: ”Market prospects, impacts & opportunities”

Analytikerna förutspår att marknaden kommer att ha en genomsnittlig årlig tillväxt på 12% från 47,07 miljarder dolllar 2021 till en prognostiserad omsättning på 92,88 miljarder dollar 2027.

Rapporten framhåller också en prognos gällande tillväxten när det gäller antal anslutna IoT-enheter i kommersiella smarta byggnader som årligen beräknas växa med i genomsnitt 11,1 % under prognosperioden från 1,264 miljarder 2021 till över 2,5 miljarder år 2027.

Mot öppna standards

Marknaden Building Internet of Things (BIoT) utvecklas. Där det tidigare var fokus på att leverera de nödvändiga teknologierna i BIOT-hårdvarustacken – såsom enheter, sensorer och anslutningar – går utvecklingen mot en övergång till mer resultatbaserade och analysdrivna applikationer. Det finns en ökande industripåverkan mot att förbättra värdet av data som genereras av BIOTgenom förbättrad systemintegration, i motsats till begränsade isolerade system. För att uppnå detta inom byggnader förespråkas alltmer en skiktad horisontell systemarkitektur, som använder öppna standarder, öppna protokoll och icke-proprietära lösningar. Integrerade byggnadsnätverk, system, sensorer, enheter och molnbaserad programvara för en robust och säker arkitektur är en stark trend. Att se till att alla komponenter kan kommunicera med varandra och fungera som en sammanhållen helhet, istället för att begränsas som isolerade system är sålunda en övergripande trend. För att uppnå det förespråkas alltmer en skiktad horisontell systemarkitektur som stödjer leveransalternativ på ett strukturerat sätt.

Den digitala BIOT-klyftan

Pandemin har visat på vikten av effektiva BIOT-lösningar. Till exempel visade det sig vara av stor vikt att via fjärråtkomst till nätverk och enheter kunna övervaka och konfigurera prestanda i fastigheter under pandemin. Där tekniken inte fanns på plats försvårades stora potentiella effektiviseringar. I många fall ledde detta till att energi slösades på att värma upp så gott som tomma byggnader. Medan beläggningen i kontorsbyggnader sjönk till nära noll i vissa länder, minskade energianvändningen endast med 10-15 procent.

Komplext konkurrenslandskap

Det konkurrensutsatta landskapet för BIOT är fortfarande otroligt komplext och varierat. Nivån av fragmentering kan fungera som en källa till förvirring och frustration för köpare, med många leverantörer av punktlösningar och plattformar som tävlar om uppmärksamhet. Ledande leverantörer av plattformslösningar börjar dock växa fram och användarbasen verkar sannolikt samlas kring ett mer begränsat antal plattformsleverantörer, då leverantörer som inte kan upprätthålla en hållbar användarbas tvingas gå samman eller dra sig tillbaka från marknaden. Analytikerna ser också en större grad av samarbete mellan IT- och OT-världen. Ett växande antal leverantörer samlas kring molnlösningar från stora IT-företag som Amazon och Microsoft. Detta bör underlätta utvecklingen av "plattformsekosystem", där datautbyte, innovation och försörjningskedjepartnerskap förenklas med gemensamma verktyg och metoder för datautbyte.

Fotnot: För mer info eller beställning av rapporten ”The Internat of Things in Commercial Buildings 2022 to 2027”, klicka här.


Leverantörer
Till toppen av sidan