SecurityWorldMarket

2019-08-13

Ny marknadsdirektör på Tagmaster

TagMaster, leverantör av avancerade sensorsystem för smarta städer inom affärsområdena Traffic och Rail, förstärker organisationen genom att anställa Peter Almgren som marknadsdirektör. Almgren kommer att ansvara för och leda marknadsföringen på koncernnivå med särskilt fokus på digital marknadsföring.

Tagmastergruppen befinner sig i en expansionsfas samtidigt som innovationstakten inom försäljning och marknadsföring ökar. Det sammantaget innebär att Tagmasters strategi på området måste skärpas för att arbeta så framgångsrikt som möjligt på respektive marknad.

– Det är viktigt för oss som ett växande företag att vi har rätt kompetens och kapacitet nu och i framtiden och det är också en stark signal att vi kan locka externa experter till vår snabbväxande grupp, säger Jonas Svensson, VD, Tagmaster.

Peter Almgren har tidigare erfarenhet av både strategisk och operativ marknadsföring på ledande befattningar och har djup kunskap inom digital marknadsföring, leadgenerering och försäljning i en internationell miljö. Peter kommer senast från mjukvaruföretaget Trintech Inc. och har tidigare haft försäljningschefsroller inom flera mjukvaruföretag.

Peter kommer ansvara för och leda marknadsföringen på koncernnivå, med särskilt fokus på digital marknadsföring. Han ska arbeta operativt med sälj- och marknadsföringsteamen i Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA.

– Peter kommer att öka vårt fokus på specifika områden som; att bygga och driva en operationell, datadriven försäljnings- och marknadsavdelning, generera leads och bygga en pipeline av presumtiva kunder, öka vår användning av Salesforce/Pardot och genomföra vår digitala marknadsföringsstrategi, säger Jonas Svensson.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan