SecurityWorldMarket

2023-05-30

Nordstan första köpcentrumet med certifieringen Shore Platinum

Jesper Berglund, Helena Lindqvist, Patrik Ripadal och Sanna Dahl från Nordstan, Erik Engstrand från Safe Asset Group.

För tredje året i rad har det oberoende certifieringsföretaget Safe Asset Group granskat Nordstans tekniska och operativa förmåga inom risk, trygghet och säkerhet vad gäller personsäkerhet och fastighetssäkerhet. Som första köpcentrum i Europa får Nordstan utmärkelsen Shore Platinium.

Nordstans affärscentrum, där köpcentrumet är en del, består av åtta stadskvarter som är sammanbyggda med gågator till ett inomhuscenter. Fastigheterna i Nordstan ägs av Vasakronan, Hufvudstaden, Castellum, Gösta Andersson Byggnadsfirma, FO Peterson & Söner och Nordstans samfällighet.

De sex områdena som granskas i Shore-certifieringen är:

• Ledningssystem och riskhantering

• Fysiskt fastighetsskydd

• Kundsäkerhet och trygghet

• Hyresgästsäkerhet och trygghet

• Säkerhet och bevakningssystem

• Kris och kontinuitetsplanering

Viktigt verktyg

Trygghet och säkerhet är en ständigt aktuell fråga för ett öppet och lättillgängligt köpcentrum som Nordstan där det passerar cirka åttio tusen personer per dag. Säkerhetscertifieringen är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet med att utveckla gemensamma processer och rutiner.

– Vi är mycket glada och stolta över att se hur våra åtgärder och systematiska samarbete med Nordstans fastighetsägare, Securitas, Göteborgs stad och Polisen ger resultat. Nordstan når nu upp till nivån Platimium vilket blir ett kvitto på att vi håller en hög internationell nivå på vårt risk- och säkerhetsarbete, säger Patrik Ripadal, säkerhetschef Nordstan.

850 kriterier

Sammanlagt är det 850 olika kriterier som granskats inom områden som organisation, krisledning, förebyggande riskminimering och beredskap. Nordstan uppfyller 95,5 procent av de 850 kriterierna vilket kan jämföras med genomsnittet för andra europeiska handelsplatser som ligger på 83 procent.

De största förbättringarna har skett inom samarbetet med fastighetsägarna och hyresgästerna, det vill säga Nordstans ägare och de butiker och restauranger som hyr lokaler på platsen. Dessutom har den övergripande beredskapen för allvarliga händelser förbättrats där kontinuerliga säkerhetsutbildningar spelat en viktig roll.

– Jag är glad över att kunna utnämna Nordstan som första köpcentrum i Europa som uppfyller kraven för Platinium enligt Shore standard. Nordstan har uppvisat ett tydligt och bra systematiskt risk- och säkerhetsarbete i hög internationell standard, säger Erik Engstrand, vd på Safe Asset Group.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan