SecurityWorldMarket

2023-01-26

Nordic Levels förvärv av IP Security Scandinavia fullföljs inte

IP Security Scandinavia AB och Nordic Level Group AB:s ägare har beslutat att avbryta pågående förvärvsprocess.

Den 14 oktober 2022 meddelades att IP Security Scandinavia och Nordic Level Group undertecknat en avsiktsförklaring där Nordic Level skulle förvärva 100 procent av aktierna i IP Security. Efter genomförd due diligence process, som slutfördes i november 2022, har förhandlingar pågått mellan parterna. Nu meddelas att parterna står för långt ifrån varandra avseende några för parterna kritiska punkter.

I ett gemensamt uttalande skriver Nikolai Berglund, vd och ägare av IP Security Scandinavia AB och Jörgen Lundgren, koncernchef för Nordic Level Group:

”Det är förstås tråkigt att det så sent i processen uppkommer frågor vi inte kunnat enas om. Samtidigt så är det bra att vi gemensamt på kort tid kommit fram till att vi inte kommer vidare med förvärvsprocessen. Vi väljer att avbryta nu då respektive bolag behöver lägga all energi på sina kunder och den tillväxt som finns inom säkerhetssektorn. Till detta fortsätter vi med det ingångna samarbetet som formaliserats i ett antal nu pågående projekt".

Nikolai Berglund är också noga med att poängtera att de processer som inletts och planerats för under 2022 kommer fortsätta och att IP Security har som målsättning att arbeta mot att bli en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm och CCTV.

– Detta är strategiskt viktiga mål för IP Security och för dess framtida utveckling som en helhetsleverantör av tekniska säkerhetslösningar till kritisk infrastruktur, kommuner och företag, säger han.

Nikolai Berglund meddelar också att IP Security hunnit många nya och spännande affärer under 2022 som kommer påverka resultatet positivt r kommande år.

– Bolaget kommer förutom att leverera sina lösningar till kunder i Sverige även leverera till nya kunder i Danmark, Island och Grönland under de kommande åren. IP Security kommer med anledning av detta etablera ett kontor i södra Sverige under första halvan av 2023 då det blir en naturlig knutpunkt i och med närheten till Köpenhamn och dess kommunikationer till andra länder där verksamheten bedrivs.Leverantörer
Till toppen av sidan