SecurityWorldMarket

2022-11-23

Nordic Level Groups förvärv av Corepart överträffar förväntningarna

Nordic Level Group meddelade i maj 2022, förvärvet av säkerhetsföretaget Corepart AB. De högt ställda förväntningarna i samband med förvärvet har överträffats avseende samarbete, integration och förväntad tillväxt.Corepart uppvisar en ökad tillväxt motsvarande 67 procent jämfört med motsvarande 12 månaders period. Under perioden september – oktober, har bolaget tagit in 32 enskilda affärer till ett värde av motsvarande 25 miljoner kronor. Den kraftiga tillväxten visar att marknaden nu är mogen för Coreparts säkerhetslösningar, med fokus på Security-as-a-Service. 

– Sedan vi inledde det nya året i maj månad, har vi haft en stor efterfrågan på våra säkerhetslösningar och jag ser med stor tillförsikt på framtiden. Utvecklingen är fortsatt positiv både vad gäller orderingång och de alltmer uppenbara synergier som finns mellan bolagen i koncernen. Vi ser mycket positiva effekter och arbetar nu aktivt vidare med att integrera och dra fördelar av den spetskompetens och bredd som finns i koncernen, säger Jalal Anabtawi, vd på Corepart

Med Coreparts fokus på Security-as-a-Service ses bolaget som en viktig komponent i Nordic Level Groups expansion utomlands.

– Vi har lyckats förena våra verksamheter på ett fantastiskt bra sätt. I Corepart har vi funnit ett bolag som delar vår syn på branschen, som har samma driv och som från start har en liknande kultur. Redan före förvärvet hade vi förmånen att göra gemensamma affärer vilket gav tydligt positiva signaler. Sammantaget har detta medfört att vi effektivt, direkt ur startblocken, har kunnat dra fördel av varandras kompetenser, säger Jesper Arkinger, CCO på Nordic Level Group.

– Corepart, med fokus på Security-as-a-Service, har en snabbt skalbar affärsmodell som fungerar perfekt med den affärsmix koncernen nu kan bundla in för att stötta våra kunder och täcka marknadens ökade behov på bästa sätt. Modern teknik spelar samtidigt en mycket viktig roll i vårt värdeskapande och är kärnan i den service och verksamhet vi tillhandahåller våra kunder, kommenterar han avslutningsvis.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan