SecurityWorldMarket

2022-07-29

Nordic Level Group tillförs 600.000 kronor efter optionsinlösen

Torsdagen den 30 juni 2022 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Nordic Level Groups  teckningsoptioner av serie TO 3  och  av serie TO 4.

Totalt utnyttjades 4 960 TO 3 och 493 122 TO 4 för teckning av sammanlagt 522 984 aktier. Nordic LEVEL Group tillförs därmed totalt cirka 600 000 kronor.

När aktierna från inlösen av TO 3 och TO 4 är registrerade hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 93 251 041 och aktiekapitalet uppgår till 93 251 041 kronor. Nästa inlösenperiod påbörjas den 1 december 2022 och löper till och med den 31 december 2022.


Leverantörer
Till toppen av sidan