SecurityWorldMarket

2019-08-04

Effektiv bekämpning av ransom-bedrägerier kräver fler polisanmälningar

No More Ransom har hjälpt över 200 000 som drabbats av låsta datorer och har besparat brottsutsatta på över 1 miljard kronor i lösensummor. För att kunna hjälpa ännu fler, behöver polisen få in fler anmälningar från personer och företag som utsätts för ransomware.

Ransomware innebär att datorn blir obrukbar genom att det inte går att nå informationen på datorn. För att få tillbaka filerna måste den drabbade betala en lösensumma. Att drabbas kan innebära allt från personliga förluster av foton och dokument till mycket dyra eller farliga driftstopp hos företag och myndigheter. Enligt European Cyber Crime Centre (EC3) är ransomware i dag ett av de största och mest snabbväxande hoten inom cyberbrott mot privatpersoner, företag och myndigheter.

– Om man drabbas är vår rekommendation att aldrig betala lösensumman. Dels finns det flera fall där man inte fått tillbaka sin information trots att betalning skett. Dessutom gynnar varje betalning organiserad brottslighet. Genom att vända sig till No More Ransom kan den som drabbas istället få hjälp att låsa upp datorn, säger Johannes Welin, kommissarie på nationellt it-brottscentrum.

Projektet No More Ransom har funnits i tre år och är ett europeiskt projekt mellan polis och andra myndigheter samt privata aktörer, som tar fram verktyg för att dekryptera filer låsta av ransomware.

Stort mörkertal 

För att motverka utvecklingen mot fler ransom-bedrägerier behövs information från de som drabbas, men få väljer att anmäla brotten.

– Vår förhoppning är att fler får upp ögonen för att det går att få hjälp vid den här typen av brott. Samtidigt behöver fler anmäla brotten, för att vi ska kunna få en bättre bild av hur omfattande problemet är. Det ger oss också mer kunskap om nya typer av ransomware som vi behöver hitta lösningar till, säger Johannes Welin.

Svensk polis har förstärkt sin förmåga att arbeta mot cyberbrottslighet, både nationellt och internationellt. Nyligen placerades en sambandsman på EC3 som uteslutande arbetar mot cyberbrott.

– Den här typen av gränsöverskridande brottslighet går bara att bekämpa genom internationell samverkan, säger Johannes Welin.

Källa: Polisen

Leverantörer
Till toppen av sidan