SecurityWorldMarket

2019-05-08

Nexus säljer sitt norska bolag

Thomas Sommerfeldt Preus, nu ensam ägare till Nexus ID Solutions i Norge som nu byter namn till Sotera.

Nexus ID Solutions i Norge byter namn till Sotera och blir ett helnorskt bolag då Thomas Sommerfeldt Preus, som redan hade ett betydande aktieinnehav i Nexus ID Solutions, köper de resterande aktierna av Nexus Group.

Thomas Sommerfeldt Preus grundade Plastkort Norge/Bicoda AS 1998 och vägen in i Nexus-koncernen gick via Pas Card som förvärvade aktiemajoriteten i bolaget 2011. Pas Card förvärvades därefter (2012) av Nexus. Under hela den resan har Preus haft en betydande aktiepost i den norska verksamheten.

Som ett självständigt bolag ska Sotera  fortsätta som Nexus partner och leverera produkter och lösningar till ID- och säkerhetsmarknaden från Nexus hela sortiment.

– Tiden i Nexus har varit spännande och den norska verksamheten har utvecklats enormt de senaste sju åren. Nu ser vi emellertid att Nexus satsning på den globala inte korresponderar med utvecklingen på den norska marknaden och därför enades vi om att skilja ut den norska verksamheten, säger Thomas Sommerfeldt Preus i Sotera.

– Beslutet baseras på strategiska hänsyn. Vi kommer fortsätta att samarbeta med Nexus Group som en partner och erbjuda marknaden många av de lösningar som vi levererat tidigare. Nu står vi friare till att utveckla affärsområden som vi varit starka på i Norge och som vi gärna vill fortsätta med, tillägger han.

Magnus Malmström, CEO för Nexus Group, kommenterar också avtalet.

– Nexus Group fortsätter att fokusera på sin strategiska verksamhet som internationell produkt- och tjänsteleverantör av identitetslösningar och vi fortsätter att bygga ett starkt partnernätverk, säger han.

– Som et ledd i detta kommer den norske verksamheten byta namn till Sotera och vara en stark lokal partner for Nexus. Sotera, med lokal ägarstruktur och marknadsförståelse kommer fortsätta ge tillväxt för Nexus produkter, menar Magnus Malmström avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan