SecurityWorldMarket

2018-12-29

MSB uppmanar drabbade av nätfiske att höra av sig

Sveriges computer emergency response team, CERT-SE, som drivs av MSB; har sedan en tid sett ökade aktiviteter gällande nätfiske mot flera organisationer.

En användare lockas via mejl att besöka en falsk webbsida där hen uppmanas ange inloggningsuppgifter till sitt mejlkonto. Bedragarna loggar sedan själva in på mejlkontot.

CERT-SE har varit i kontakt med några organisationer som har utsatts och ber nu om bidrag till en mer heltäckande kartläggning av problemet. Utöver att det ger CERT-SE bättre underlag för rekommendationer kan informationen användas till att upptäcka och kontakta organisationer som inte är medvetna om att de har kapade konton.


Leverantörer
Till toppen av sidan