SecurityWorldMarket

2019-04-29

Minskad försäljning präglar Tagmasters kvartalsrapport

I jämförelse med motsvarande period 2018 minskade Tagmasters nettoomsättning under första kvartalet med 23 procent till 43,9 miljoner kronor (57,0).

Rörelseresultatet (Ebitda) minskade under första kvartalet med 18,9 procent till 4,3 miljoner kronor (5,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7 procent (9,2).

Enligt Tagmasters VD, Jonas Svensson, beror försäljningsminskningen främst på att jämförelsetalen är påverkade av att Balogh under första kvartalet 2018 hade en stor del LTB leveranser (last time buy) av produkter som lades ner och att Tagmaster under första kvartalet 2018 hade större leveranser till Indiska vägtullsystem.

– Vi har även haft förseningar rörande leveranser av Baloghs nya SIL 4 produktplattform som påverkat volymen negativt, säger han.

Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 miljoner kronor (2,9). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 miljoner kronor (-3,2)

– Tagmaster har under perioden haft bra marginaler och alla våra länder är lönsamma. På bruttomarginalnivå når vi 66,7 procent, som är högsta nivån någonsin för ett kvartal, vilket tillsammans med en lägre kostnadsnivå ger en rörelsemarginal på 9,7 procent, säger Jonas Svensson, som också konstaterar att Tagmasters engelska verksamheter, CA Traffic och CitySync, går allt bättre.

– Vi ser nu det positiva resultatet av det integrationsarbete som gjorts. Kostnadsbesparingarna är exekverade och vi arbetar nu vidare med att utöka våra sälj- och marknadsresurser.

Jonas Svensson framhåller också att Tagmasters franska verksamheter, Balogh, Magsys och Hikob visat tillfredställande resultat under perioden.

– Våra franska bolag intensifierar sitt integrationsarbete och all Traffic försäljning är nu sammanslagen och styrs av en lokal manager. Även operation har slagits ihop med en lokal manager som hanterar alla bolagens varuflöden, säger han.

– Med en integrerad verksamhet ser vi framför oss en kraftfullare bearbetning av, den spännande, franska marknaden. I Frankrike arbetar vi vidare med rekryteringar för att förstärka våra sälj- och marknadsresurser,

Jonas Svensson säger sammanfattningsvis att Tagmaster haft en försäljning i linje med förväntan och med bra marginaler.

– Lanseringen av ett bredare produktprogram, från våra egna bolag, fortgår och på medellång sikt så ser vi en bra tillväxt även på denna marknad.

– Vårt integrationsarbete närmar sig slutfasen och våra, numera, kostnadseffektiva enheter kan framöver fokusera på att öka försäljningen, säger Jonas Svensson avslutningsvis.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan